Już na najbliższym posiedzeniu może zostać przyjęta nowelizacja regulaminu Sejmu. To właściwie pakiet, który w znaczący sposób zmienia organizację pracy całego parlamentu. Propozycje zakładają m.in. wprowadzenie trzytygodniowego cyklu posiedzeń, ale także – mówiąc w skrócie – kary dla posłów czy techniczną zmianę, by posłowie mogli wybrać nową KRS.

W czwartek o 8:15 na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej odbędzie się I czytanie wspomnianego projektu dostosowującego regulamin Sejmu do nowego sposobu wyboru KRS, który zgłosiło PiS. Tego samego dnia o 17:45 mają odbyć się II czytania projektów, a następnie komisja – by rozpatrzyć poprawki zgłoszone w czasie II czytania.

Cały pakiet może zostać przyjęty w piątkowym bloku głosowań – między 9:00 a 11:30. Kolejne posiedzenia, począwszy od lutego, są już bowiem zaplanowane w cyklu trzytygodniowym. Sejm zbierze się 6-9 lutego oraz 27 lutego-2 marca. Konsekwencją tej zmiany jest też to, że większość posiedzeń potrwa 4 dni, a nie 3 jak dotychczas. Ponadto komisje będą obradować w tygodnie niesejmowe.

Nasi rozmówcy podkreślają, że zmiana organizacji pracy Sejmu to następstwo rekonstrukcji i nowego etapu, w który wszedł rząd PiS. Wszystkie projekty budzące kontrowersje zostały już uchwalone – na czele z reformą sądownictwa – więc nie ma potrzeby zwoływania tak często posiedzeń Sejmu, zwłaszcza że zaczyna się okres kampanii wyborczej. W niektórych miesiącach – np. w kwietniu i maju – Sejm zbierze się tylko raz, choć posłowie będą musieli przyjeżdżać dodatkowo na komisje.

Propozycja PiS zakłada też wprowadzenie „rozwiązań prawnych, które służą zapewnieniu przez marszałka Sejmu w trakcie obrad Sejmu powagi i porządku na sali posiedzeń i mają na celu w szczególności ograniczenie wystąpień poselskich o charakterze pozaregulaminowym”. Jeden z przepisów mówi iż marszałek Sejmu może dopuścić przed głosowaniem do zadawania pytań, a w przypadku dopuszczenia przez marszałka Sejmu do zadawania pytań przed głosowaniem prawo do zadania pytań przysługuje jednemu posłowi z każdego klubu i koła.

Inny zapis mówi, iż w przypadku uniemożliwiania przez posła pracy Sejmu lub jego organów lub naruszenia przez posła swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagi Sejmu, prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła, w wysokości nieprzekraczającej 1/2 uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Fot. Sejm