Nowe okręgi wyborcze, koniec JOW-ów i plany premiera na dwa lata rządów. Sejm rozpoczyna 54 posiedzenie (12-15 grudnia 2017 r.).

Exposé nowego premiera. Posłowie zaczną posiedzenie od wysłuchania exposé premiera Mateusza Morawieckiego oraz zagłosują nad udzieleniem rządowi wotum zaufania.

W poniedziałek rząd z nowym premierem został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wszyscy ministrowie z gabinetu Beaty Szydło pozostali na stanowiskach włącznie z Morawieckim, który będzie równocześnie premierem oraz ministrem rozwoju i finansów. Beata Szydło w randze wicepremiera będzie odpowiadać za sprawy społeczne.

Kodeks wyborczy wraca z komisji. Sejm ponownie zajmie się projektem posłów PiS zmieniającym funkcjonowanie samorządów i ordynację wyborczą. Wśród zmian m.in.:

  • Burmistrzowie, wójtowie oraz prezydenci miast będą mogli pełnić funkcję maksymalnie w kolejnych dwóch kadencjach, a nie tak jak obecnie, nieograniczoną liczbę razy.
  • Koniec JOW-ów: radni gmin będą wybierani w wielomandatowych, a nie jednomandatowych okręgach wyborczych.
  • Nowy sposób wyboru składu Państwowej Komisji Wyborczej – dotychczasowych 9 sędziów wybranych do PKW z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego zastąpią po jednym sędzi z TK i NSA oraz 7 osób wybranych przez Sejm (każdy klub może zgłosić 3 kandydatów).
  • Powołani przez PKW powiatowi komisarze wyborczy (ma ich być 380) podzielą gminę na obwody wyborcze, a wojewódzcy komisarze (16) na okręgi wyborcze.
  • Zmieni się sposób organizacji głosowania, posłowie zaplanowali m.in.: transmisję online z liczenia głosów oraz utworzenie dwóch zamiast jednej komisji wyborczych, z których jedna zajmie się przeprowadzeniem głosowania, a druga zliczeniem głosów.
  • Likwidacja głosowania korespondencyjnego, z którego korzystały osoby niepełnosprawne.

Więcej na temat zmian tutaj.

Sprawozdanie z prac komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego przedstawi posłanka Anna Milczanowska (PiS). Głosowanie nad projektem planowane jest na środę, 13 grudnia, o godz. 9.30.

Wybory tak, ale nie w święto. Nowoczesna chce zakazać przeprowadzenia wyborów samorządowych 11 listopada 2018 r. Zdaniem posłów „Narodowe Święto Niepodległości powinno być w przyszłym roku obchodzone przez obywateli wyjątkowo radośnie i spontanicznie z udziałem władz państwowych i samorządowych w trakcie których będą wygłaszane przemówienia, co może wiązać się z naruszeniem ciszy wyborczej w sytuacji gdyby w ten sam dzień były przeprowadzone wybory”. Posłowie proponują przyspieszenie wyborów samorządowych o kilka dni i przeprowadzenie ich w niedzielę przed Świętem Niepodległości.

Projekt ustawy uzasadni poseł Marek Sowa (N).

Spółkę zarejestrujesz przez internet. Ministerstwo sprawiedliwości proponuje zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące spółek.

Projekt umożliwia osobie prawnej (spółce, fundacji czy stowarzyszeniu) kontakt z sądem oraz załatwienie spraw związanych z rejestracją spółki przez internet. Drogą elektroniczną miałoby się odbywać m.in. wezwanie przedsiębiorcy do uzupełnienia brakujących dokumentów czy składanie pism.

Od marca 2020 r. wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS będzie można złożyć tylko przez internet. Od tej daty również wszystkie akta rejestrowe KRS byłyby dostępne do wglądu przez internet. MS chce także, aby obowiązkowe sprawozdania finansowe spółek były składane drogą elektroniczną, a nie doręczane osobiście do urzędu skarbowego.

Planowana jest likwidacja kuratora rejestrowego. Obecnie KRS ustanawia go dla spółek, które nie wywiązują się z obowiązkowego wpisu do rejestru lub nie dostarczą wymaganych dokumentów. Nadal funkcjonować będzie kurator majątkowy powoływany przez sąd w celu reprezentowania spółki, która np. przez brak porozumienia między wspólnikami znajduje się w paraliżu decyzyjnym i nie ma zarządu. Zgodnie z nowelizacją takiego kuratora będzie można powołać również wtedy, gdy w spółce funkcjonuje tzw. zarząd kadłubowy, czyli taki, który nie ma wymaganej liczby członków.

Projekt wprowadza do polskiego prawa zapisy dyrektywy unijnej. Według statystyk MS na rok 2015 do rejestru wpisało się po raz pierwszy ok. 63 tys. przedsiębiorstw i ok. 13,3 tys. stowarzyszeń, a ok. 466 tys. przedsiębiorstw i ok 50 tys. stowarzyszeń dokonało w rejestrze zmian.

Projekt ustawy uzasadni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Nowa fundacja od relacji polsko-węgierskich. Posłowie PiS proponują utworzenie Fundacji im. Wacława Felczaka, która ma „pogłębiać polsko-węgierską przyjaźń i współpracę”. Jak czytamy w projekcie, „braterstwo polsko-węgierskie, które sprostało wszystkim dramatycznym wyzwaniom w przeszłości, okazało się trwałe również w chwilach wolności, zwycięstwa i budowania nowej Europy” a „narody polski i węgierski w zasadniczym stopniu przyczyniły się do wielkiego politycznego przełomu politycznego w Europie”.

Prof. Wacław Felczak w czasie II wojny światowej działał w podziemiu i był szefem konspiracyjnej sieci kurierów na Węgry. Fundacja będzie m.in. wspierać projekty naukowe i oświatowe, które umożliwią wzajemne poznawanie języków, historii i kultury.

Projekt ustawy przedstawi poseł Piotra Babinetz (PiS).

Oraz m.in.:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do broni i amunicji autorstwa posłów PiS, o którym pisaliśmy już tutaj. Sprawozdanie komisji administracji i spraw wewnętrznych przedstawi posłanka Anna Maria Siarkowska (PiS)
  • rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, o którym pisaliśmy już tutaj
  • uchwała w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy oraz uchwała dwusetnej rocznicy polskiego instytutu naukowego i kulturalnego Ossolineum – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu autorstwa posłów Nowoczesnej. Sprawozdania z prac komisji kultury i środków przekazu nad projektami przedstawi poseł Krzysztof Mieszkowski (N)

Fot. Sejm