Zaskarżony przez grupę posłów art. 16 ustawy o TK, mówiący o sposobie wyboru nowego prezesa Trybunału, jest zgodny z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

TK w 5-osobowym składzie za konstytucyjny uznał m.in. przepis mówiący o tym, że prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje prezydent spośród trzech kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne.

Za konstytucyjny został uznany także ust. 7, który mówi o tym, że każdy sędzia Trybunału uczestniczący w procedurze wyboru ma tylko jeden głos i może głosować tylko na jednego kandydata.

Trybunał nie zbadał za to zaskarżonego ust. 5 art. 16 ustawy o TK, który mówi o tym, że sędzia Trybunału może zgłosić jako kandydata na stanowisko prezesa lub wiceprezesa Trybunału siebie albo innego sędziego Trybunału.

Fot. 300POLITYKA