W Sejmie rozpoczyna się procedura wyboru nowego prezesa NBP. W najbliższą środę, 18 maja o 10:00 Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje przedstawiony przez prezydenta wniosek o powołanie prof. Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa polskiego banku centralnego.

Kadencja obecnego prezesa NBP Marka Belki upływa 11 czerwca, więc głosowanie nad wyborem prof. Glapińskiego – które przy samodzielnej większości PiS jest tylko formalnością – powinno odbyć się albo na najbliższym, przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu 18-20 maja, albo za 3 tygodnie, na posiedzeniu 8-10 czerwca.

Kandydat na prezesa NBP zdefiniował już wyzwania. W rozmowie z DGP stwierdził: – Najważniejsze zadania przed polskim sektorem bankowym i polskimi finansami, jakie widzę na najbliższe lata, to repolonizacja – przynajmniej częściowa – sektora bankowego, utrzymanie stabilności tego systemu przy zaangażowaniu NBP we współpracy z KNF i MF czy uporządkowanie spraw związanych z kredytami we frankach. Inne to np. zmiana struktury zadłużenia, przez co rozumiem spadek udziału kapitału zagranicznego w polskim długu. No i utrzymanie stabilności złotego.

Fot. Sejm