Posiedzenia Sejmu i Senatu, tematyka zdrowia w kampanii Rafała Trzaskowskiego, ponowne przesłuchanie Artura Sobonia przez komisję śledczą ds. wyborów kopertowych oraz rozpatrzenie przez rząd tzw. projektu ustawy o wakacjach składkowych – to tylko niektóre tematy nadchodzącego dnia w polityce. Ten tydzień to także dalszy ciąg kampanii samorządowej – do I tury wyborów pozostały trzy tygodnie.

*****

Trzaskowski o zdrowiu z Leszczyną. W nadchodzącym tygodniu ubiegający się o reelekcję prezydent Rafał Trzaskowski postawi na temat zdrowia. W poniedziałek w Warszawie odbędzie się wspólna konferencja prasowa z udziałem minister zdrowia Izabeli Leszczyny.

Soboń znów przed komisją śledczą. W poniedziałek komisja śledcza ds. wyborów kopertowych ponownie przesłucha byłego wiceszefa MAP Artura Sobonia, a następnie odbędzie się konfrontacja świadków – Artura Sobonia i byłego wiceprezesa zarządu Poczty Polskiej Grzegorza Kurdziela.

Rząd o wakacjach składkowych. We wtorek rząd zajmie się projektem ustawy o tzw. wakacjach składkowych dla przedsiębiorców. Zgodnie z propozycją, mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać w jednym dowolnym miesiącu roku ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Kolejne przesłuchania przed komisją śledczą. We wtorek komisja śledcza ds. wyborów kopertowych przesłucha byłego członka gabinetu politycznego ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz byłego członka Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Wiktora Klimiuka, a następnie byłego członka Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Piotra Ciompę. Z kolei komisja śledcza ds. afery wizowej przesłucha radcę Ambasady RP w Dakarze oraz konsula RP w Tunisie Macieja Kowalskiego i posła na Sejm, byłego wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Lecha Antoniego Kołakowskiego.

Posiedzenie Sejmu. W środę i czwartek posłowie zbiorą się na dwudniowym posiedzeniu. W aktualnym porządku obrad m.in. firmowany przez Monikę Rosę projekt dot. nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu oraz zmiany składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych czy projekt Konfederacji zakładający podniesienia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł.

Senat. Także w środę i czwartek zbierze się izba wyższa. Zaplanowano na nim rozpatrzenie 2 ustaw, w tym dotyczącej wyrażenia zgody na zawieszenie przez Polskę stosowania traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie.

TK o wyborach korespondencyjnych. We wtorek ma odbyć się – przekładana już wcześniej – rozprawa w TK dotycżąca konstytucyjności wydawania przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego poleceń w związku z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych w 2020 roku, w oparciu o przepisy „antycovidowe”.

Duda na Słowenii. Od wtorku do czwartku prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą będzie przebywać na Słowenii. Dokładny harmonogram wizyty nie został jeszcze opublikowany. Ponadto w poniedziałek oficjalną wizytę złoży Książę i Wielki Mistrz Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego Fra` John Dunlap, który spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Szczyt Rady Europejskiej. W czwartek i piątek premier Donald Tusk weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej. Unijni przywódcy spotkają się w Brukseli, by rozmawiać o wojnie na Ukrainie, a także bezpieczeństwie i obronie, oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Fot. Sejm