Ryszard Petru na pierwszym spotkaniu „regionalnym” NowoczesnejPL przedstawił swoje kryteria dla „jedynek” formacji, zaprezentował też szkic politycznego planu na najbliższe tygodnie. W Krakowie spotkał się we wtorek z lekarzami i pielęgniarkami. To pierwsze tego typu konsultacje: w kolejnych miastach ma spotykać się m.in. z rolnikami, członkami związków zawodowych, przedstawicielami Uniwersytetów III Wieku (w Poznaniu). Petru przedstawił też regionalnego pełnomocnika NowoczesnejPL na Małopolskę. To Jerzy Meysztowicz, polityk UD i UW, w latach 1998-2001 wicewojewoda, później wojewoda Małopolski.

„Byłem w UW, tak jak Andrzej Duda. Też startowałem do Sejmu. Musimy się oprzeć na osobach, które są dobrymi organizatorami. W różnych miejscach Polski będą różne osoby” – tłumaczył Petru wybór pełnomocnika. To była reakcja na pytanie z sali, dlaczego akurat Meysztowicz, który był też członkiem PO. Meysztowicz podkreślał, że w Małopolsce do NowoczesnejPL zgłosiło się już 1000 osób.

Kryteria wyboru jedynek są trzy. Mają być to osoby z dorobkiem, które „coś w życiu zrobiły, z doświadczeniem, których jedynym życiowym celem nie było bycie politykiem”. Drugie kryterium – „jedynka” nie może być politycznym skoczkiem. „Nie chcemy osób, dla których to będzie 4 partia”. Trzecie kryterium: podobne poglądy. Jak powiedział Petru: „Jeśli nie będziemy mieć podobnych poglądów, to skończy się jak z klubem Ruchu Palikota w Sejmie. Tak już lepiej nie robić”. Petru zapowiedział też, że pełnomocnicy regionalni nie będą automatycznie jedynkami w okręgach. „Stowarzyszenia, a później komitet wyborczy” – tak odpowiedział Petru na pytanie, czy NowoczesnaPL będzie partią.

Petru w swoim przemówieniu podkreślił, że nie chce aby NowoczesnaPL była definiowana światopoglądowo. „Nie chciałbym, aby te kwestie były elementem programu. Bo wtedy będą mówić: Patrzcie, nowy Rydzyk albo nowy Palikot”. Mówił też, że obecni politycy nie rozumieją współczesnej rzeczywistości, i przede wszystkim im się już nie chce. „Ale Polacy chcą nowoczesnej, lepszej Polski, dotychczas, albo nie dawano im możliwości, albo pętały ich partie. Nowoczesna.PL jest dla tych wszystkich, którym się chce”. Petru podsumował: „Państwa obecność potwierdza, że wieje wiatr zmian w Polsce”. Zapytany o cel NowoczesnejPL powiedział: „Chciałbym, aby Polska była jak Niemcy – bo to kraj, który jest oparty na eksporcie i na przemyśle”.

Na spotkaniu w centrum EXPO w Krakowie – pierwszym po kongresie na Torwarze – pojawiło się ok. kilkaset osób, głównie przedsiębiorców – sądząc po odpowiedzi na pytanie, czy obecni na sali wystawiali ostatnio faktury VAT. Zgłosili się prawie wszyscy na sali. Jak szacują organizatorzy, na spotkaniu pojawiło się około 500 osób.

fot. NowoczesnaPL