Jak dowiaduje się 300POLITYKA, Sylwia Spurek, zastępczyni RPO Adama Bodnara, przed kilkoma dniami złożyła rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji. Jak twierdzi nasz rozmówca, dołączy do ugrupowania założonego przez Roberta Biedronia. Od kilku miesięcy spekulowano o tym transferze.

Sylwia Spurek została powołana na Zastępczynię RPO w 2015 r. Wcześniej w latach 2002-2015 pełniła różne funkcje w KPRM w ramach służby cywilnej. Doktorat poświęciła zagadnieniom przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest radczynią prawną i legislatorką. Prywatnie od 18 lat jest partnerką Marcina Anaszewicza, wiceprezesa Wiosny i najbliższego współpracownika Biedronia.

Fot. FB Sylwii Spurek