76% badanych chce wziąć udział w referendum 6.09. m.in. Z badania TNS Polska dla Wiadomości TVP wynika, że za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych opowiada się 60% badanych. 20% jest przeciw ich wprowadzeniu a kolejne 20% jeszcze nie wie.

Z kolei na pytanie „czy będzie Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” 73% odpowiedziało „przeciw”. Za utrzymaniem dotychczasowego systemu finansowania partii politycznych jest 19%.

90% badanych odpowiedziała, że jest „za” rozstrzyganiu wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Aż 76% chce wziąć udział w referendum, z czego 45% odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 31% „raczej tak”. Na referendum nie wybiera się 19% badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-9 czerwca 2015 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Sondaż TNS był przeprowadzony metodą wywiadów telefonicznych.

Więcej na stronach TVP Info, fot. TVP Info.