Przed 15. laty Polski przystąpiła do Unii Europejskiej. Był to wynik decyzji podjętej przez naród w referendum i efekt wspólnych starań wiele osób, które działając ponad politycznymi podziałami, uznały że taka jest właśnie polska racja stanu. Członkostwo w UE zmieniło wiele dziedzin naszego życia. Stało się dla nas wyzwaniem, ale i przyniosło nam liczne korzyści. Otwarcie granic dało Polakom dodatkowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym. Tych wszystkich osiągnięć nie byłoby jednak, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Plaków. Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia. Wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. To my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę. Dlatego chcę z całą mocą podkreślić, że sukces 15 lat polskiego członkostwa w UE to wielki sukces nas wszystkich – stwierdził prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do UE.

Po latach izolacji za zależną kurtyną, jesteśmy dziś częścią wielkiej europejskiej wspólnoty. Bierzemy odpowiedzialność za jej kształt i jej przyszłość. Jesteśmy liderem inicjatywy Trójmorza, której celem jest gospodarczy sukces Europy Środkowej. Działamy w Grupie Wyszehradzkiej, współpracujemy ze wszystkimi państwami Europy. My, Polacy dostrzegamy wyzwania, które stoją przed unijną wspólnotą, choć często między sobą różnimy się w ich ocenie. W jednej sprawie jesteśmy zgodni: Europa to my, UE to my. Podjęliśmy historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w UE. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w UE, postępuje wbrew interesowi Polski. Naszym celem i zadaniem jest nowoczesna Polska w zjednoczonej Europie. Głęboko wierzę, ze idea budowa Europy silnej, bezpiecznej i sprawiedliwej, wznoszonej na fundamencie wspólnej tożsamości, przetrwa współczesną próbę czasu i pozostanie dla naszej ojczyzny źródłem pomyślności. Tego życzę Polsce, Europie i nam wszystkim – podkreślił PAD.