„Nasz chrześcijański system wartości zbudowany jest na szacunku do drugiego człowieka. Wymaga on jednocześnie, by zło jasno nazwać złem. Nie może być naszej zgody na agresję skrajnie lewackich, a wręcz anarchistycznych grup w przestrzeni publicznej” – pisze Michał Moskal, szef Forum Młodych PiS w liście do członków młodzieżówki, którego treść 300POLITYKA publikuje jako pierwsza.

„Musimy dobrze wykorzystać najbliższe trzy lata, jakie mamy do kolejnych wyborów. Czeka nas nie tylko stworzenie atrakcyjnego programu dla młodych ludzi, ale też określenie się jako silnego konserwatywnego głosu naszego pokolenia poprzez aktywny udział w toczonych w przestrzeni publicznej dyskusjach, inicjatywach legislacyjnych ale także codzienna praca formacyjna wzmacniająca nas jako środowisko Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości” – pisze Moskal.

„W pierwszej kolejności, co wielu przyjęło z zaskoczeniem, skupiliśmy się na trzech aspektach: ochronie środowiska naturalnego, równouprawnieniu płacowym kobiet oraz humanitarnym traktowaniu zwierząt. Tematy te, choć do tej pory zawłaszczone przez lewicę, muszą być obecne także w prawicowej dyskusji, ponieważ są ważne dla każdego młodego człowieka, a oddanie w nich pola naszym politycznym oponentom doprowadzić może jedynie do wypaczenia przez nich prawdziwej istoty rzeczy” – dodaje Moskal w liście.

Moskal powołuje się na myśli zmarłego na początku roku brytyjskiego filozofa, którego uznano za ojca „zielonego konserwatyzmu”: „Dbałość o środowisko naturalne, zarówno na poziomie krajowym, jak i tym lokalnym, jest nieodłącznym elementem myśli konserwatywnej, o której pisał chociażby w swoich dziełach wielki filozof Roger Scruton”.

Moskal pisze o definicji wolności: „Polityka w naszym rozumieniu może funkcjonować wyłącznie jako inicjatywa ludzi wolnych. Wolność zaś nie może być interpretowana wyłącznie jako wolność od obowiązków, ale ma również element pozytywny – wolność do ponoszenia odpowiedzialności i konsekwencji”.

Zwraca uwagę na konieczność kształcenia się konserwatywnej młodzieży: „Chcemy aby Forum Młodych PiS było miejscem konstruktywnej dyskusji w której krystalizować będzie się myśl konserwatywna. By nasze idee popularyzować, musimy być merytorycznie przygotowani do ich obrony. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych starszych kolegów będziemy tworzyć naturalny pomost międzypokoleniowy”.