TEKST PARTNERSKI

Województwo mazowieckie przekaże 360 mln zł (w tym 271 mln zł to środki UE) na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw oraz odnawialne źródła energii. Środkami zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczki dla przedsiębiorców

Preferencyjne pożyczki będą dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Mazowsza. Dzięki temu poprawią oni konkurencyjność swoich firm na rynku lokalnym. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, nowa perspektywa finansowa 2021-2027 to ogromne wyzwanie, ale i wsparcie dla regionu mazowieckiego. ​

„W tej perspektywie pomoc zwrotna jest szczególnie istotna dla regionu warszawskiego stołecznego. Dzięki pożyczkom zostanie zrealizowanych wiele nowych inwestycji biznesowych dla MŚP i środowiskowych w OZE. Mam nadzieję, że ich efektem będzie zmniejszenie dysproporcji rozwojowych oraz poprawa jakości powietrza i obniżenie kosztów pozyskiwania energii i ciepła przez mieszkańców regionu. Jest to ogromna szansa na wzmocnienie gospodarki i potencjału Mazowsza” – Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego

Uzyskane środki przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych lub wprowadzenie nowych usług i produktów. Pozwoli to na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw oraz obniżenie kosztów prowadzenia działalności i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Powstałe w ten sposób oszczędności m.in. zwiększą liczbę miejsc pracy oraz poprawę komfortu pracy zatrudnionych.

„Cieszymy się, że BGK po raz kolejny będzie współpracować z samorządem województwa mazowieckiego. Z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z preferencyjnego wsparcia. Niskooprocentowane pożyczki to dla nich szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności. Warto dodać, że w nowej perspektywie pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza trafią również na inwestycje w odnawialne źródła energii, a to z kolei oznacza zrównoważony rozwój i oszczędności na przyszłość” – Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich BGK

Pożyczki na odnawialne źródła energii (OZE)

OZE to drugi obszar pomocy przeznaczony dla przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów, SIM-ów, zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, spółdzielni oraz klastrów energetycznych. Ze środków unijnych będzie finansowana budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepła wraz z infrastrukturą powiązaną, czyli z magazynami energii i ciepła oraz przyłączeniem do sieci. Ten rodzaj pomocy w dużym stopniu może przełożyć się na ograniczenie kosztów pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców Mazowsza oraz unowocześni sposoby ich pozyskiwania.

Źródła finansowania

4 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM 2021–2027) na kwotę ponad 360 mln zł. Na podstawie tej umowy będą udzielane preferencyjne pożyczki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pula środków wraz ze współfinansowaniem krajowym wynosi około 245 mln zł (w tym ponad 186 mln zł ze środków UE) na pożyczki w zakresie rozwoju przedsiębiorstw oraz około 115 mln zł (w tym 85 mln zł ze środków EU) na odnawialne źródła energii. BGK zgodnie z warunkami umowy wybierze partnerów finansowych, którzy będą udzielać pożyczek bezpośrednio zainteresowanym podmiotom.