TEKST PARTNERSKI

Zakup pojazdów transportu miejskiego, inwestycje w sieć wodnokanalizacyjną, montaż instalacji fotowoltaicznej, czy budowa i modernizacja instalacji do odzysku fosforu – to tylko niektóre z projektów, jakie przedsiębiorcy mogą zrealizować ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Od teraz zrobią to taniej. BGK wprowadził do oferty finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje. Z preferencyjnych warunków kredytu inwestycyjnego i obrotowego mogą skorzystać nawet ci przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają przygodę z unijną taksonomią. 

Zrównoważony rozwój u podstaw strategii

Wsparcie zrównoważonego rozwoju to jeden z filarów strategii BGK. Na początku 2023 roku bank uzyskał rating ESG na poziomie „2” (w skali 1-5, gdzie „1” oznacza ocenę najlepszą), przyznany przez agencję ratingową Sustainable Fitch. Agencja doceniła koncentrację działalności i strategii banku na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, wdrożenie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem ESG oraz sprawne zarządzanie w obszarze społecznym i ładu korporacyjnego. Od stycznia tego roku BGK ankietuje przedsiębiorców na temat ryzyka ESG, a teraz wprowadza ofertę, która uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju.

Dla kogo i na jakie inwestycje?

BGK adresuje nową ofertę do przedsiębiorstw, które według unijnej taksonomii mają największe potrzeby transformacji w kierunku zrównoważonej działalności. Mogą z niej skorzystać również te firmy, które planują inwestycje wnoszące istotny wkład w osiągniecie celów środowiskowych i klimatycznych. Bank wskazuje aż 16 rodzajów takich projektów, m.in.: zakupu pojazdów transportu miejskiego, inwestycji w sieć wodnokanalizacyjną, budowy i modernizacji instalacji do odzysku fosforu, zakupu pojazdów do selektywnego zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych przed przetworzeniem oraz budowy i montażu instalacji fotowoltaicznej. Każda z tych inwestycji musi spełnić zaledwie jedno kryterium techniczne. Dzięki temu tańszy kredyt inwestycyjny, czy powiązany z nim kredyt obrotowy na VAT, mogą otrzymać te przedsiębiorstwa, które dopiero zapoznają się z taksonomią UE i zasadami jej stosowania.

Korzyści dla klienta:

  • brak prowizji za udzielenie kredytu inwestycyjnego i niższa marża,
  • niższe opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego,
  • niższe miesięczne opłaty abonamentowe za bankowość elektroniczną,
  • niższe opłaty za elektroniczne przelewy krajowe zlecane w systemie ELIXIR przy skorzystaniu z kredytu inwestycyjnego,
  • indywidualnie ustalane kwotowania w ramach produktów skarbowych.

„Działania z zakresu ESG są integralnym elementem naszej strategii BGK na lata 2021-2025. W jej realizacji stymulujemy finansowania i inwestycje, które są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego Polski. Kiedy decydujemy o tym, czy udzielimy kredytu, pytamy naszych klientów o czynniki środowiskowego i społecznego wpływu. Robimy to systemowo – poprzez ankietę ESG. Teraz wchodzimy na rynek ze specjalną ofertą finansowania. Wierzę, że spotka się z dobrym odbiorem i wielu firmom pomoże realizować ważne i zrównoważone inwestycje. A przy tym gładko przejść przez rewolucję ESG” – mówi Marcin Terebelski, dyrektor programu „Rozwój przemysłu” w BGK.

Korzyść, ale nie zgodność

Już dziś duże, notowane na GPW, spółki muszą raportować, jaka część ich działalności realizuje cele środowiskowe i klimatyczne. Taki obowiązek nakłada dyrektywa unijna dotycząca raportowania niefinansowego. W niedalekiej przyszłości podobne raporty będą musiały przygotowywać także inne duże spółki publiczne z sektora MŚP.  Jak wyjaśnia Marcin Terebelski, taksonomia UE określa, które działania − i po spełnieniu jakich kryteriów − możemy uznać za działalność wnoszącą wkład w osiągniecie celów środowiskowych i klimatycznych.

„Objęcie ofertą zrównoważonego finansowania BGK nie oznacza zgodności z taksonomią UE. Skorzystanie z preferencyjnych warunków naszej oferty to korzyść finansowa dla tych firm, które zdecydowały się tak zrealizować projekt inwestycyjny, by osiągnąć cele środowiskowe. Dodatkowo odpowiednio to udokumentowały” – podkreśla dyrektor programu „Rozwój przemysłu”.

Oferta jest finansowana ze środków własnych BGK i obowiązuje od grudnia tego roku do końca 2024.