TEKST PARTNERSKI

PekaoBiznes24, czyli bankowość online dla biznesu w Banku Pekao S.A., zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Best Online Banking for SMEs 2023” w konkursie organizowanym przez stowarzyszenie SME Banking Club. Tym samym wyprzedziła systemy internetowe aż 34 innych banków z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które obsługują firmy z sektora MŚP i brały udział w zestawieniu.

Stowarzyszenie SME Banking Club co roku analizuje funkcjonalność rozwiązań w bankowości online dla małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o 90 parametrów, które pogrupowano w moduły takie, jak: projekt systemu, konta, depozyty, pożyczki, proces on-boardingu, transakcje walutowe, karty, faktoring i trade finance, wsparcie techniczne czy usługi dodatkowe (VAS). W tym roku, na podstawie wypełnionej ankiety potwierdzonej testami platformy, kapituła konkursu przyznała Pekao wysoką liczbę punktów, która ulokowała go na pierwszym miejscu zestawienia Best Online Banking for SMEs 2023”. Bank zajął także drugą lokatę w kategorii „Best Digital SME Lending 2023”.

– Cieszymy się, że eksperci zauważają naszą pracę włożoną na przestrzeni ostatnich lat w poszerzenie funkcjonalności PekaoBiznes24. Realizacja strategii digitalizacji procesów oraz rozwoju samoobsługi, która przyspieszyła w okresie pandemii, otworzyła przed naszymi klientami wiele nowych możliwości. Chodzi tutaj przede wszystkim o dodatkowe usługi, przy których kiedyś wymagane było odwiedzenie oddziału, a dziś można wykonać je o dowolnej porze, z każdego miejsca na świecie, podpisując dyspozycję jednym z wielu dostępnych podpisów elektronicznych – mówi Andrzej Fűrstenberg, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej i Digitalizacji Procesów.

Bankowość internetowa PekaoBiznes24 zapewnia klientom swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i środków finansowych. Dzięki platformie można bez względu na czas oraz miejsce zarządzać rachunkami i kartami, wykonywać transakcje online zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej czy składać dyspozycje finansowe.

Bank w ramach strategii digitalizacji procesów oraz rozwoju samoobsługi uruchomił w PekaoBiznes24 szereg nowych funkcjonalności umożliwiających klientom zarządzanie produktami i relacjami z bankiem na odległość. Przedsiębiorcy mogą m.in. otwierać dodatkowy rachunek całkowicie zdalnie, określając wybrane parametry, jak typ, walutę rachunku czy cel założenia konta i korzystać niego już w minutę od podpisania wniosku. Udostępniona została także możliwość zarządzania kartami kredytowymi i debetowymi, np. wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej z dostarczeniem kodu PIN w formie wiadomości SMS, zmiana parametrów karty wraz ze zmianą limitów, co dodatkowo uatrakcyjniło kartową obsługę zdalną. Dzięki Dyspozycji ogólnej klienci biznesowi mogą przekazywać do banku dokumenty o bardzo szerokim zakresie, dotyczące m.in. obsługi bieżącej, np. rachunku i innych posiadanych produktów bankowości transakcyjnej, finansowania działalności oraz finansowania handlu, bankowości elektronicznej, czy produktów skarbowych. Za pomocą Dyspozycji ogólnej można również zdalnie podpisywać umowy i aneksy, w tym umowy z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności. Bank akceptuje podpisywanie dokumentacji za pomocą wielu rodzajów podpisów elektronicznych, które są równoważne z podpisami odręcznymi. Do końca roku planowane jest wprowadzanie kolejnych nowości i usprawnień.

SME Banking Club to stowarzyszenie przedstawicieli biznesu, którego celem jest dostarczanie istotnych informacji na temat oferty, jaką banki i instytucje z sektora finansowego oferują firmom z segmentu mikro, małych i średnich firm.