TEKST PARTNERSKI

23 listopada br. w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i partnerów finansujących podpisali umowy na uruchomienie pierwszych pożyczek dla przedsiębiorców w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Łączna wartość powierzonych środków na pożyczki to 125 mln zł.

Umowy zawarte pomiędzy BGK a Partnerami finansującymi dotyczą oferowania lubelskim przedsiębiorcom dwóch produktów finansowych: Pożyczki rozwojowej oraz Pożyczki rozwojowej z umorzeniem. Łącznie podpisanych zostało 6 umów pomiędzy BGK a Partnerami finansującymi, których zadaniem będzie oferowanie pożyczek w regionie.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to mikro, małe i średnie firmy są fundamentalnym ogniwem napędzającym gospodarkę regionu. Właśnie z tego powodu kluczowym celem jest koncentracja funduszy unijnych na inwestowaniu w nowatorskie pomysły, pobudzenie biznesu do podejmowania innowacyjnych działań, co bezpośrednio przełoży się na rozwój przedsiębiorstw, a tym samym wzrost gospodarczy regionu” – podsumował Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

„Zawarte dziś umowy są pierwszymi umowami w kraju, które uruchamiają Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w ramach Polityki spójności na lata 2021-27. Podpisujemy te umowy w woj. lubelskim, które jako pierwsze przygotowało program wykorzystania nowych funduszy unijnych i dziś mamy kolejny tego efekt – uruchamiamy pożyczki rozwojowe i inwestycyjne dla lubelskich firm. Partnerzy finansujący, którzy współpracują z BGK, uruchomią nabory wniosków o pożyczki w ciągu 30 dni” – powiedział Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorcy będą mogli środkami z pożyczki sfinansować inwestycje związane z wyposażeniem przedsiębiorstwa. Dzięki temu, przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić na rynek nowe produkty/usługi/technologie. Jako dodatkowy element projektów możliwe będzie wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT.

Pożyczka rozwojowa to preferencyjne finansowanie przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP o maksymalnej wartości 2 mln zł. Produkt charakteryzuje się bardzo korzystnym stałym oprocentowaniem w wysokości 2 proc., a także długim 10-letnim okresem spłaty i roczną karencją.

Nowością w tej perspektywie jest wprowadzenie produktu łączącego finansowanie dłużne z dotacją – Pożyczka rozwojowa z umorzeniem (umowa z konsorcjum BARR i OIC Poland o wartości 15 mln zł). Oznacza to, że w tym produkcie jest możliwość umorzenia do 25 proc. kapitału pożyczki, jeśli inwestycja przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju tj. istniejącego nie dłużej niż 3 lata lub powracającego na rynek po uprzedniej likwidacji działalności w tym samym okresie spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • planowany projekt inwestycyjny będzie zrealizowany na obszarach zmarginalizowanych lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
  • planowany projekt inwestycyjny będzie wpisywał się w co najmniej jedną regionalną inteligentną specjalizację;
  • planowany projekt inwestycyjny będzie realizowany przez mikroprzedsiębiorstwo.

Łączna wartość powierzonych środków to 125 mln zł. Partnerzy finansujący, którzy będą udzielać pożyczek:

Produkt Pożyczka rozwojowa

  • Konsorcjum: Lubelska Fundacja Rozwoju i Polski Fundusz Gwarancyjny – wartość powierzonych środków: 30 mln zł;
  • Konsorcjum: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” – wartość powierzonych środków: 26 mln zł;
  • Konsorcjum: Lubelska Fundacja Rozwoju i Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. – wartość powierzonych środków: 22 mln zł;
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości – wartość powierzonych środków: 18 mln zł;
  • Część V – Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – wartość powierzonych środków: 14 mln zł;

Produkt Pożyczka rozwojowa z umorzeniem:

  • Konsorcjum: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” – wartość powierzonych środków: 15 mln zł.

Pochodzenie środków

Wyjście na rynek z ofertą atrakcyjnych pożyczek nie byłoby możliwe, gdyby nie decyzje Zarządu Województwa Lubelskiego, dysponenta środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, który powierzył w kwietniu br. BGK zarządzanie ok. 316,8 mln zł środków UE w działaniu 2.6 Wsparcie MŚP. Blisko 269 mln zł z tej kwoty to środki unijne z Polityki Spójności na lata 2021-27, a pozostałe 47 mln zł to wkład krajowy, który pochodzi ze spłat pożyczek płynnościowych udzielanych MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Fundusze Europejskie – jak to działa w BGK

Z powierzonych przez Województwo Lubelskie środków BGK stworzył Fundusz Powierniczy, w którym wybiera w przetargu Partnerów finansujących. Będą oni oferować atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców z regionu, z których sfinansują m.in. inwestycje, dzięki którym wprowadzą na rynek nowe produkty, usługi czy technologie. Podpisane dziś umowy to dopiero pierwsze instrumenty z szerokiego wachlarza produktów finansowych jakie dla lubelskich przedsiębiorców i samorządów będzie oferował BGK. W niedługim czasie oferta pożyczek unijnych w województwie lubelskim rozszerzy się o instrumenty ukierunkowane na rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie pożyczki rozwojowej i pożyczki rozwojowej z umorzeniem