Na czele rankingu „Country Index for Family Business”, który ocenia atrakcyjność lokalizacji dla biznesów, pierwsze miejsce zajęły Stany Zjednoczone, a za nimi plasują się Kanada i Szwecja. Najgorzej wypadły Włochy oraz Hiszpania. Mniej więcej w środku znalazło się miejsce dla nas! Jesteśmy na dziesiątym miejscu i należymy do najsilniejszych „wspinaczy”. Oznacza to, że rośniemy w siłę najefektywniej spośród wymienionych państwwskazują dane serwisu Polskanatle.pl.

 

Ranking z państwami uznanymi za atrakcyjne lokalizacje do prowadzenia biznesu w 2022 r. od miejsca 1 do 21. W drugiej kolumnie miejsce danego państwa w 2020 roku.

 

Autorzy badania oceniali sześć czynników: obciążenia podatkowe, koszty i wydajność pracy, regulacje prawne, warunki finansowania firm, jakość infrastruktury i administracji publicznej, a także łatwość dostaw i koszty energii.

Mamy naprawdę dobre warunki podatkowe, które są bardziej atrakcyjne niż w innych krajach. Korzystnie wypadamy też pod kątem regulacji w handlu zagranicznym oraz bieżącej działalności gospodarczej. Lokalizacyjnie również jesteśmy w czołówce. W końcu serce Europy to my!

Nieco słabiej wypadamy w kontekście rynku kredytowego, który nadal jest u nas w fazie rozwoju. Nasz wynik jest też poniżej średniej, jeśli chodzi o współczynnik kapitałów własnych. Mimo tych niedogodności, w niektórych kategoriach nadal należymy do najlepszych lokalizacji biznesowych na świecie.

 

Komentarz ekspercki:

Zarówno ranking Country Index for Family Business, jak i inne raporty i rankingi ekonomiczne potwierdzają, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla otwierania i rozwijania biznesu. W Polsce obciążenia podatkowe dla firm – CIT – (19 proc.) są na niższym poziomie niż europejska średnia (22 proc.). Co więcej, klin podatkowy w Polsce również jest poniżej średniej OECD, w przeciwieństwie do początku XXI wieku, a jak zaznaczają ekonomiści, klin podatkowy w Polsce jest szczególnie niski dla dużych i średnich firm. Dla firm nasz kraj może być również atrakcyjny przez wzrastającą produktywność pracy – w 2022 roku polski pracownik był średnio o 4,7 proc. bardziej produktywny w ujęciu r/r., co było drugim najszybszym wzrostem w Unii Europejskiej, zaraz po Irlandii. Polski pracownik jest też bardzo dobrze wyedukowany – raport PISA ocenia edukację na poziomie średnim i wyższym na bardzo wysokim, 10. miejscu na świecie. W ciągu ostatnich 10 lat Polska znacząco obniżyła obciążenie administracją publiczną, co powoduje że aktualnie znajduje się w grupie krajów o niskim obciążeniu kosztowym administracją na obywatela. Jak wynika z raportu konkurencyjności, w 2021 roku Polska zanotowała również jeden z najwyższych wzrostów w rozwoju infrastruktury publicznej w ciągu ostatnich kilku lat – twierdzi Tomasz Mądry, analityk z zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.