Jak wynika z danych dotyczących polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi, w 2022 r. odnotowaliśmy rekordowy wzrost wartości polskiego eksportu, którego wartość wyniosła 47,6 mld EUR (223 mld zł).  To o 26,7% więcej niż rok wcześniej! Warto podkreślić, że około 80% uzyskanych wpływów z eksportu żywności do Unii Europejskiej wygenerowała sprzedaż tylko do państw strefy euro – wskazują dane serwisu Polskanatle.pl.

 

Wykresy pokazujące wzrost wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych od 2013 roku i wartości polskiego eksportu wybranych produktów rolno-spożywczych w 2022 roku.

 

Do krajów unijnych sprzedawaliśmy przede wszystkim: mięso drobiowe i wołowe, produkty mleczne, pieczywo i wyroby piekarnicze, karmę dla zwierząt, ale też wyroby czekoladowe. Głównym partnerem handlowym naszego kraju pozostały Niemcy, a w 2022 r. wartość eksportu do tego państwa wyniosła 11,9 mld euro, a to wynik o 25% wyższy od tego z 2021 roku.

Krajowe artykuły spożywcze cieszą się też zainteresowaniem w krajach pozaunijnych. W 2022 roku ich wartość wyniosła 12,3 mld euro. Najbardziej znaczącymi odbiorcami były: Wielka Brytania (głównie eksport mięsa drobiowego, przetworów mięsnych, czekolady), Ukraina (sery, twarogi, karma dla zwierząt, kawa) oraz Stany Zjednoczone (ryby i przetwory rybne, mięso wieprzowe).

Jeśli chodzi o dane dotyczące Unii Europejskiej, według danych Komisji Europejskiej z 2022 roku, łącznie od stycznia do sierpnia 2022 r. wyeksportowała ona produkty rolno-spożywcze o wartości 148 mld euro. Poza granicę UE wysyłano głównie przetwory zbożowe, pszenicę i wino. Przykładowo, tylko w sierpniu 2022 roku aż 2 miliony ton europejskiej pszenicy dotarło na Bliski Wschód i do Afryki Północnej (48% całkowitego eksportu pszenicy z UE), a do Afryki Subsaharyjskiej – 1,5 miliona ton (34%). W przypadku wina, od początku roku do końca sierpnia 2022 r., 36% eksportu trafiało do Ameryki Północnej.

Najważniejszymi odbiorcami unijnych produktów były Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Chiny.

Komentarz ekspercki:

Marcin Wroński – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – twierdzi, że wpływ na przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych eksporterów w 2022 r. miały rosnące ceny transakcyjne produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym, które odnotowano po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Równocześnie tendencje do deprecjacji złotego wobec waluty unijnej były czynnikiem wspierającym konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych, ponieważ ponad 80% wpływów uzyskanych z eksportu żywności do UE wygenerowała sprzedaż do krajów strefy euro.

Ekspert dodaje, że mający miejsce w pierwszej połowie 2022 r. proces odradzającej się po pandemii aktywności unijnego sektora HoReCa oraz rosnące ceny żywności w krajach UE generowały zwiększony popyt na konkurencyjną cenowo i jakościowo żywność z Polski. Równocześnie, uzyskiwane dobre wyniki w eksporcie były konsekwencją aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach krajów unijnych i krajów trzecich, dzięki umiejętności dostosowania oferty asortymentowej do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych.

TEKST PARTNERSKI