W ostatnich dniach eksperci CERT Polska otrzymali informacje o trwających w cyberprzestrzeni działaniach dezinformacyjnych. Ostrzegamy wyborców – ostatnie dni kampanii wyborczej są okresem szczególnego zagrożenia ze strony zewnętrznych podmiotów, którzy mogą chcieć wpłynąć na przebieg wyborów do Sejmu i Senatu – informuje NASK.

„Kampanie, które zostały zidentyfikowane przez ekspertów NASK polegają na rozsyłaniu przez dezinformatorów podszywających się pod Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość fałszywych wiadomości e-mail oraz SMS-ów zawierających nieprawdziwe propozycje programowe. Do rozsyłania takich wiadomości wykorzystano m.in. niezabezpieczone domeny o nazwach podobnych do domen wykorzystywanych przez komitet wyborczy oraz bramki SMS służące do masowej wysyłki wiadomości” – twierdzi NASK.

Programy komitetów wyborczych znajdują się na ich oficjalnych stronach internetowych oraz na zweryfikowanych profilach w mediach społecznościach. Wiadomości wyborcze pochodzące od niezidentyfikowanych nadawców należy bezwzględnie sprawdzać. NASK podaje przykładowe wiadomości, które były wykorzystane do przeprowadzenia ataku.

„Prosimy redakcje o odpowiedzialne podejście do sprawy i niepowielanie nieprawdziwych informacji, których celem jest wpłynięcie przez zagraniczne ośrodki na przebieg wyborów w Polsce” – pisze NASK.

pełen komunikat: https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5264,NASK-ostrzega-dezinformacja-na-ostatniej-prostej-kampanii-wyborczej.html