TEKST PARTNERSKI

Grupa ORLEN rozpoczęła eksploatację złoża Tommeliten A na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zapewni to koncernowi dodatkowe 0,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, który będzie dostarczany do kraju za pomocą gazociągu Baltic Pipe. Eksploatację Tommeliten A uruchomiono pół roku wcześniej niż przewidywał harmonogram, dzięki czemu wydobywany ze złoża gaz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju jeszcze w tym sezonie grzewczym.

– Tommeliten A to jeden z największych projektów inwestycyjnych Grupy ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nie tylko ze względu na wielkość zasobów, ale także fakt, że jesteśmy największym udziałowcem tego złoża. Uruchomienie eksploatacji Tommeliten A oznacza dla Grupy ORLEN skokowy wzrost produkcji gazu, o 0,5 mld m sześc. rocznie. Przybliża to nas do realizacji strategicznego celu, jakim jest podwojenie wydobycia w Norwegii do poziomu 6 mld m sześc. gazu rocznie. Wzrost wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym jest jednym z priorytetów Grupy ORLEN, aby zapewnić nieprzerwane dostawy surowców potrzebnych polskiej gospodarce. Dzięki dobrej współpracy naszej norweskiej spółki z pozostałymi udziałowcami złoża udało się przyspieszyć rozpoczęcie eksploatacji Tommeliten A o prawie sześć miesięcy. To duży sukces, który świadczy o wysokich kompetencjach koncernu w realizacji projektów wydobywczych i ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Daniel Obajtek, prezes ORLEN.

Grupa ORLEN, poprzez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway AS (PUN), posiada ponad 42 proc. udziałów w Tommeliten A. Zasoby złoża oceniane są na 120-180 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział Grupy ORLEN wynosi 50-76 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym 6-9 mld m sześc. gazu. Docelowo produkcja z Tommeliten A będzie prowadzona z wykorzystaniem 11 otworów i dostarczana za pomocą podgrzewanego rurociągu do infrastruktury na koncesji PL 018, skąd po dalszym uzdatnieniu będzie transportowana dalej. PL 018 jest obecnie jednym z najważniejszych hubów produkcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym a znajdujące się na nim instalacje zostały zmodyfikowane na potrzeby odbioru produkcji z Tommeliten A.

Uruchomienie eksploatacji złoża Tommeliten A jest jednym z dziewięciu projektów inwestycyjnych zainicjowanych przez Grupę ORLEN w ostatnich dwóch latach, w celu zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zgodnie ze Strategią ORLENU do końca 2030 r. wzrośnie ona do 6 mld m sześc. gazu rocznie z 3,5 mld m sześc. w roku ubiegłym. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ gaz produkowany w Norwegii jest przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe. ORLEN zarezerwował w nim ponad 8 mld m sześć. przepustowości rocznie i planuje, aby jak największa część surowca transportowanego tą drogą pochodziła z własnego wydobycia. W 2030 roku będzie mogła ona wypełnić nawet 75 proc. zarezerwowanej przepustowości tego gazociągu.

PGNiG Upstream Norway prowadzi w Norwegii wydobycie na 18 złożach i posiada udziały w 91 koncesjach. Aktualnie zasoby ropy i gazu spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wynoszą ponad 346 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Pod względem posiadanych zasobów oraz produkcji ropy i gazu PUN znajduje się w pierwszej dziesiątce firm prowadzących aktywną działalność w Norwegii, a jeżeli chodzi o zasoby i produkcję samego gazu ziemnego zajmuje pozycję 8. Natomiast pod względem liczby koncesji miejsce piąte.

W roku 2022 spółki z Grupy ORLEN wyprodukowały ze swoich norweskich złóż 3,5 mld m sześc. gazu ziemnego, co odpowiadało ponad 20 proc. ubiegłorocznego zapotrzebowania Polski na ten surowiec.

Oprócz PUN udziałowcami koncesji Tommeliten A są: ConocoPhillips Skandinavia AS (operator), TotalEnergies EP Norge AS, Vår Energi ASA, ConocoPhillips (U.K.) Holdings Limited, TotalEnergies E&P UK Limited, ENI UK Limited.