TEKST PARTNERSKI

PKO Bank Polski systematycznie umacnia swoją pozycję w sektorze publicznym. Do grona jednostek samorządu terytorialnego obsługiwanych przez PKO Bank Polski dołączył właśnie 300. samorząd – jest nim gmina miejsko-wiejska Nekla, w powiecie wrzesińskim, w woj. wielkopolskim.

ieloletnie doświadczenie PKO Banku Polskiego we współpracy z sektorem publicznym, rozwiązania produktowe i wyspecjalizowani doradcy pozwalają obsługiwać bankowi jednostki samorządowe różnej wielkości – od mniejszych do największych.

Zawarta umowa obejmuje obsługę budżetu gminy Nekla oraz jej jednostek organizacyjnych. PKO Bank Polski będzie świadczył takie usługi jak prowadzenie rachunków, realizacja przelewów, obsługa płatności masowych, wyposażenie klienta w terminale płatnicze, karty debetowe i przedpłacone oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

– Dziękujemy za zaufanie gminie Nekla i wszystkim samorządom, z którymi współpracujemy. Objęte obsługą w PKO Banku Polskim 300 samorządów dysponuje budżetami o skumulowanej rocznej wartości ponad 85 mld zł. Od wielu lat budujemy pozycję sprawdzonego partnera dla sektora publicznego. Nasze usługi i ofertę rozwijamy zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami klientów. Do ich dyspozycji oddajemy także wyspecjalizowany zespół doradców regionalnych – mówi Anna Węgrzanowska, dyrektor Biura Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

PKO Rachunki Wirtualne – to usługa identyfikacji płatności przychodzących oparta o unikalny identyfikator płatnika/kontrahenta lub płatności umieszczony w numerze rachunku bankowego – indywidualnym wirtualnym numerze rachunku zgodnym ze standardem NRB. Usługa pozwala na sprawne zarządzanie płatnościami masowymi wpływającymi na rachunek klienta poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie. Pozwala także na monitorowanie zaległych płatności oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów związanych z identyfikacją należności.

Usługę Identyfikacji Depozytów (SID), która wspiera proces obsługi wadiów i zabezpieczeń przyjmowanych przez klienta w przetargach. Dzięki temu narzędziu klient otrzymuje pełną informację o wpływających zabezpieczeniach i ich rozliczeniu. Odsetki naliczają się automatycznie dla każdego depozytu, co usprawnia pracę i pozwala zaoszczędzić czas.

PKO Bank Polski jest liderem w obsłudze budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wśród 300 obsługiwanych przez bank samorządów jest 76 gmin miejskich i ponad 80 gmin miejsko-wiejskich. PKO Bank Polski jest także liderem emisji obligacji komunalnych z ok. 40 proc. udziałem w rynku