TEKST PARTNERSKI

Ponad stu liderów cyberbezpieczeństwa w Polsce zebrało się na corocznym spotkaniu organizowanym przez NASK i Fundację CISO #Poland, pogłębiającym współpracę na poziomie sektorowym, krajowym i międzynarodowym. W wydarzeniu, które miało miejsce 28 września 2023 roku, uczestniczył również Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Coroczne spotkanie liderów cyberbezpieczeństwa odbyło się w siedzibie Państwowego Instytutu Badawczego NASK i poświęcone było najbardziej aktualnym, kluczowym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie. Obrady uczestników obracały się wokół tematyki związanej z bezpieczeństwem państwa, obronności, energetyki, transportu, farmacji i finansów, a wiele poruszanych wątków stanowiło kontynuację rozmów prowadzonych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

– Wyzwania związane z przeciwdziałaniem obecnemu poziomowi cyberzagrożeń wymagają sprawnej współpracy struktur rządowych i środowiska liderów cyberbezpieczeństwa. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowanie wspiera inicjatywy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego, zarówno po stronie biznesu, jak i administracji – podkreślił minister Janusz Cieszyński – Nie możemy też zapominać o nowych regulacjach unijnych, takich jak NIS2 oraz DORA. Konieczność ich wdrożenia w 2024 roku obejmie kilkadziesiąt tysięcy firm w Polsce.

Główny cel konferencji stanowiło stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem informacji zarówno w sferze publicznej, jak i biznesowej.

 NASK współpracuje z wieloma organizacjami i na różnych obszarach, pozostając – choć obchodzimy w tym roku 30-lecie działalności – instytucją nowoczesną i skutecznie troszczącą się o poziom cyberbezpieczeństwa w Polsce. Warto przy tym podkreślić, że w ciągu ostatnich lat realizacja naszych działań jest łatwiejsza, dzięki 4-krotnemu wzrostowi wsparcia finansowego ze strony państwa. – powiedział Adam Marczyński, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji NASK –  Jako NASK chcemy też stworzyć nowe miejsce, w którym będzie okazja do przeprowadzania spotkań i integracji środowiska osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem, i w którym znajdą się też laboratoria, sale szkoleniowe, gdzie będziemy mogli szkolić w zakresie cyberbezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych. Wzorujemy się przy tym na instytucjach z innych krajów, w których ramię w ramię współpracują ze sobą przedstawiciele ośrodków i instytucji rządowych oraz osoby reprezentujące sektor prywatny. To nasze marzenie – i wygląda na to, że obecna sytuacja sprzyja temu, by to marzenie zrealizować.

Na konferencji, oprócz ministra cyfryzacji, wystąpili m.in. Łukasz Wojewoda, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji, Włodzimierz Owczarczyk, członek zarządu ZUS, Adam Marczyński, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji NASK, Roman Łożyński, dyrektor ds. eksploatacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, Centrum e-Zdrowie oraz Tim Conway, Technical Director SANS Institute.

– Cieszymy się, że wrześniowe wydarzenie zgromadziło wiodących ekspertów, praktyków i liderów bezpieczeństwa cybernetycznego z różnych sektorów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy – powiedział Andrzej Bartosiewicz, Prezes CISO #Poland i pomysłodawca wydarzenia – Dzięki nim konferencja stała się miejscem inspirujących prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów, skupiających się na najważniejszych kwestiach związanych z ochroną cyfrowych aktywów państwa i biznesu, a przede wszystkim obecnych wyzwaniach dotyczących zagrożeń hybrydowych w Polsce i na świecie.

Podczas wydarzenia doszło również do podpisania umów o współpracy między organizacjami pozarządowymi, usprawniających współpracę w celu zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Utworzone w ten sposób konsorcjum dla cyberbezpieczeństwa tworzą: CISO #Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, #CyberMadeInPoland oraz Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych.