Od początku swojego istnienia, Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) zaangażował swój kapitał w pięć inwestycji. Ich skumulowany efekt ekonomiczny osiągnie wartość 6 mld euro, co zostało potwierdzone w deklaracji prezydenckiej podsumowującej 8. Szczyt Trójmorza w Bukareszcie (6-7 września).

W tym wydarzeniu prezydenckim w stolicy Rumunii wzięli udział także przedstawiciele rządów, parlamentów i banków rozwoju państw, należących do Inicjatywy Trójmorza. Celem spotkania było wyznaczenie planów na kolejny rok. Wśród omawianych tematów znalazło się m.in. bezpieczeństwo energetyczne oraz wzmacnianie gospodarczej odporności Trójmorza wobec wojny na Ukrainie. W trakcie tegorocznego szczytu podjęto decyzję o przyłączeniu nowego państwa członkowskiego – Grecji.
Ekonomicznym wymiarem Inicjatywy Trójmorza jest Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza. Celem tego przedsięwzięcia, zainicjowanego przez BGK, jest realizacja inwestycji w obszarze transportu, energetyki i cyfryzacji, które poprawią łączność na europejskiej osi północ-południe.

– Fundusz do tej pory zainwestował w projekty z takich obszarów jak energetyka odnawialna (Enery, R. Power), transport kolejowy (Cargounit), infrastruktura (Port Burgas) czy centra danych (Greenergy). Skumulowany efekt ekonomiczny tych projektów to 6 mld euro. To ogromna kwota, która pokazuje potencjał gospodarczy całego regionu Trójmorza. W ostatnich latach fundusz przeanalizował blisko 300 projektów, co też potwierdza nadal duże zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę, energetykę i cyfrowość – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK oraz ambasador – specjalny przedstawiciel Prezydenta RP ds. Inicjatywy Trójmorza, która podczas wydarzenia była także uczestnikiem delegacji prezydenckiej.

TEKST PARTNERSKI