Grupa ORLEN zawarła z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu 3 farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. W ramach transakcji zabezpieczono również opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW) między innymi na zasadzie wspólnego łącza. Uruchomione w 2021 i 2022 roku farmy produkują tyle energii, ile rocznie zużywa ok. 240 tys. gospodarstw domowych. Przejmowane aktywa są nie tylko jednymi z najnowocześniejszych, ale i najbardziej efektywnych farm wiatrowych w Polsce. Zasilają je między innymi turbiny o mocy 4,2 MW, jedne z największych wykorzystywane obecnie w Polsce. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

– Dokonujemy jednej z największych transakcji na krajowym rynku odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach. Skala działania i doświadczenie w procesach akwizycyjnych pozwalają nam skutecznie przeprowadzać tego typu operacje. Konsekwentnie inwestujemy w ten segment, tak by oferować naszym klientom czystą i konkurencyjną cenowo energię. Do 2030 roku będziemy posiadać około 9 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych stając się liderem transformacji energetycznej naszego regionu. Zawarta dziś umowa powiększy nasz portfel OZE o jednostki wytwórcze wyjątkowo wysokiej jakości. Przejmowane trzy farmy wiatrowe są nie tylko jednymi z najbardziej nowoczesnych w kraju, ale charakteryzują się też świetnym położeniem, zapewniającym wysoką wietrzność, co gwarantuje wysoki stopień wykorzystania mocy zainstalowanych – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Transakcja obejmuje zakup 3 farm wiatrowych położonych w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości: Ujazd (o mocy 30 MW), Dobrzyca (o mocy 49,9 MW) oraz Dominowo (o mocy 62,4 MW). Ostatnia z nich wykorzystuje m.in. turbiny Vestas V136 o wysokości maksymalnej 166 m i łopatach o długości po 76,2 m – to jedne z największych jednostek onshore operujących obecnie w Polsce. Transakcja realizowana jest przez należącą do Grupy spółkę ORLEN Wind 3. Po jej finalizacji koncern będzie posiadał około 900 MW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach.

Farmy zostały uruchomione w latach 2021-2022 i są to aktywa nowe, efektywne, o bardzo wysokiej produktywności i długim oczekiwanym okresie życia. Dodatkowym, nieodłącznym elementem transakcji są opcjonalne projekty fotowoltaiczne. Mogą one zostać zrealizowane przez sprzedającego w większości na zasadzie cable poolingu, czyli przy wykorzystaniu istniejącego już przyłącza. Dostarczone farmy fotowoltaiczne po ich wybudowaniu będą kolejnym znaczącym powiększeniem mocy wytwórczych OZE Grupy ORLEN nawet o około 159 MW. Realizacja tych projektów na zasadzie cable poolingu jest oczywiście uzależniona od zakończenia prac nad procedowanymi obecnie regulacjami umożliwiającymi to rozwiązanie.

Nowe aktywa to kolejna inwestycja Grupy ORLEN w odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Działa tam już farma wiatrowa Przykona o mocy ok. 33 MW oraz farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 25 MW. W drugiej połowie lipca br. wchodząca w skład Grupy spółka Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną dotyczącą projektów Opalenica i Sompolno o łącznej moc 59 MW. W planach Energi jest też budowa farm fotowoltaicznych PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW).

Istotnym kierunkiem rozwoju mocy OZE w Grupie ORLEN jest również morska energetyka wiatrowa. Koncern planuje postawić pierwszą farmę wiatrową (o mocy do 1,2 GW) na polskiej części Bałtyku. Rozpoczęcie budowy Baltic Power wstępnie planowane jest na rok 2024, a jej oddanie do użytku w roku 2026. Równolegle spółki z Grupy ORLEN pod koniec maja br. zabezpieczyły na Morzu Bałtyckim 5 kolejnych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych, na których powstać mogą aktywa o łącznej mocy ok. 5,2 GW. Łącznie Grupa ORLEN posiada już 6 lokalizacji morskich farm wiatrowych o potencjale 6,4 GW.

Do końca 2030 Grupa ORLEN będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika a także jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W tym czasie koncern będzie też produkować energię z wykorzystaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Łącznie do końca dekady koncern przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł. Wszystko to, wykorzystując synergie oraz potencjał połączonego koncernu multienergetycznego, ma zapewnić Polakom tanią i czystą energię w przyszłości.

EDP Renewables Polska jest spółką zależną EDP Renewables (Euronext: EDPR), czwartego co do wielkości na świecie producenta energii wiatrowej i słonecznej, obecnego na 28 rynkach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz regionie Azji i Pacyfiku. Jej siedziba główna mieści się w Madrycie, a wiodące biura regionalne w Houston, São Paulo i Singapurze. EDPR dysponuje solidnym portfelem aktywów najwyższej klasy i wiodącą na rynku zdolnością operacyjną w zakresie energii odnawialnej. Jest oddziałem EDP (Euronext: EDP), lidera w transformacji energetycznej koncentrującego się w swoich działaniach na dekarbonizacji.