Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozszerza swoją ofertę o pożyczki dla samorządów ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Chodzi o atrakcyjne pożyczki na finansowanie programów inwestycyjnych realizowanych przez miasta.

Ponad 100 inwestycji o łącznej wartości 250 mln zł zrealizuje do końca 2023 roku 70-tysięczny Ostrów Wielkopolski. Miasto uzyskało bardzo korzystne wsparcie w wysokości 110 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej pożyczce możliwa będzie realizacja Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego, czyli programu zrównoważonego rozwoju miasta.
Transakcja z Ostrowem Wielkopolskim to pilotaż wspólnego projektu BGK i EBI dla miast średniej wielkości. Dzięki temu również miasta średniej wielkości uzyskają dostęp do środków EBI, tańszych od dostępnych aktualnie  na rynku.
W Ostrowie Wielkopolskim dzięki wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego,  w sposób racjonalny i bezpieczny będzie mógł być zrealizowany odważny program inwestycyjnyBędzie to skutkowało dalszym zrównoważonym rozwojem miasta. Sięgamy po nowy, ambitny instrument finansowania. Uważam, że tylko odważne, ale jednocześnie rozważne decyzje, dają szanse na skok cywilizacyjny miastom średniej wielkości, w których można zapewnić wygodne, bezpieczne i atrakcyjne warunki do życia. To decyduje o energii i potencjale miast, sprzyja zatrzymywaniu i  przyciąganiu nowych mieszkańców. Nasza wizja rozwoju Ostrowa wpisuje się w cele Unii Europejskiej  i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – mówi prezydent Beata Klimek.
Misją BGK  jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, którego ważnym uczestnikiem są samorządy. Pomagamy samorządom w wieloletnim i  zrównoważonym rozwoju. Projekt dla Ostrowa Wielkopolskiego to pilotaż wspólnego programu BGK i EBI. Dzięki niemu miasta średniej wielkości będą mogły realizować ambitne programy  inwestycyjne, tak by mieszkańcom żyło się lepiej. Cały czas trwają negocjacje z EBI, więc o szczegółach projektu będziemy mogli poinformować później – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – To właśnie inwestycje publiczne – rządowe oraz samorządowe – będą teraz niezwykle ważne dla gospodarki i rozruszają prywatne projekty inwestycyjne. – dodaje Kocon.
Od pierwszej pożyczki dla Katowic ponad 20 lat temu Europejski Bank Inwestycyjny wspiera około trzydzieści polskich miast w ich planach rozwoju i rewitalizacji. Przeznaczyliśmy ponad 4 mld EUR na pożyczki w ramach projektów miejskich w Polsce w latach 2015-2019. – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, która nadzoruje transakcje w Polsce. –Dziś naszym partnerem jest Ostrów Wielkopolski  –  po raz pierwszy udzielamy wsparcia miastu liczącemu mniej niż 100 000 mieszkańców. Robimy to we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, naszym wieloletnim partnerem przy wielu projektach w Polsce. Naszym wspólnym celem jest umożliwienie wszystkim miastom, dużym i małym, posiadającym wiarygodny plan, dostępu do korzystnych warunków finansowych, potrzebnych do tworzenia lepszej infrastruktury i ekologicznego środowiska dla swoich mieszkańców. Cel ten planujemy osiągnąć w ramach nowego programu opracowanego przez EBI i BGK, który zapewni finansowanie szerokiemu gronu średnich miast w całej Polsce – dodaje Czerwińska.
Ostrów Wielkopolski to pierwsze w Polsce miasto do 100 tys. mieszkańców, które skorzysta z tego rozwiązania. Zaplanowane w Ostrowie Wielkopolskim inwestycje mają poprawić jakość życia mieszkańców, chronić klimat i wzmacniać rozwój gospodarczy. Powstaną m.in. nowe przedszkola i domy, nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Zakupione zostaną elektryczne autobusy zasilane produkowaną w mieście zieloną energią.