Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia program gwarancji faktoringowych – podał bank w komunikacie. BGK zabezpieczy do 80 proc. wartości limitu faktoringowego – wartość limitów zabezpieczonych przez BGK może wynieść 14,4 mld zł, a udzielonych gwarancji 11,5 mld zł. Program, nakierowany na poprawę płynności, przeznaczony jest dla firm każdej wielkości działających we wszystkich branżach. Maksymalna kwota pojedynczego limitu faktoringowego to 250 mln zł, a gwarancji 200 mln zł.

Pierwszy taki program w UE. Według BGK, to pierwszy taki program w Unii Europejskiej.

Prowizja za udzielenie gwarancji wyniesie od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty limitu, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i terminu ważności gwarancji.

Faktoring jest produktem dobrze znanym na rynku. Jednak formuła dzielenia ryzyka limitów faktoringowych pomiędzy faktorów a BGK w formie udzielania gwarancji jest nowa. To pionierskie rozwiązanie na skalę Europy, które może być inspiracją dla innych krajów. Poprzez takie nowatorskie systemy, dotąd nieznane na rynkach, jeszcze silniej wpływamy na rozwój sektora finansowego w Polsce” – mówi prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka.
Oferta gwarancji faktoringowych jest jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich przedsiębiorców. Ma ograniczyć negatywne skutki pandemii COVID-19. Powstała przy współpracy z Polskim Związkiem Faktorów.
Tarcza faktoringowa to rezultat doskonałej współpracy pomiędzy BGK i PZF. To także efekt potężnego wysiłku całego rynku skupionego wokół PZF i wytężonej pracy nad stworzeniem programu spełniającego twarde unijne kryteria. Dzięki niemu będziemy mogli wspierać finansowaniem polskie firmy dotknięte skutkami pandemii” – mówi Jarosław Jaworski, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.