Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że pani prezydent Hanna Zdanowska, nawet jeśli zostanie wybrana prezydentem Łodzi, nie będzie mogła objąć mandatu prezydenta i nie będzie mogła tej funkcji sprawować. Sytuacja pokazuje również podwójne standardy, jakie stosuje Koalicja Obywatelska, PO w tym przypadku, wspierając panią Hannę Zdanowską. To PO mówi, że szanuje praworządność, szanuje wyroki sądów. W tym wypadku tego wyroku sądu Platforma Obywatelska, wspierając w dalszym ciągu panią Hannę Zdanowską, tego wyroku nie szanuje” – mówił na konferencji prasowej w Łodzi minister Jacek Sasin.

Jeśli zostanie wybrana, nie będzie mogła objąć funkcji. W tej sytuacji wojewoda będzie zmuszony zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie zarządu komisarycznego w Łodzi. Apeluję również o jasne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, ponieważ pani prezydent, nawet w przypadku uzyskania największej liczby głosów w tych wyborach, nie powinna uzyskać zaświadczenia o wyborze na urząd prezydenta” – dodawał.