Udało nam się zbadać 2336 nieruchomości jako działki zabudowane, z czego w 583 przypadkach udało się uzyskać precyzyjną informacją o powierzchni użytkowej, co w przypadku decyzji zwrotowych nie jest łatwe, bo te informacje często nie znajdowały się w decyzjach zwrotowych. 754 zbadane działki to działki niezabudowane, które stanowią około 20-25% decyzji – stwierdził Patryk Jaki na konferencji. Jak dodał:

„Wartość zreprywatyzowanych budynków wynosi prawie 18 mld zł, a nieruchomości gruntowych, czyli niezbudowanych, to gdyby przyjąć to oszczędne założenie, to wychodzi 2,497 mld. Analizując łącznie te wskaźniki, można powiedzieć, że Warszawa straciła 20,374 mld zŁ Ale to nie wszystko, bo oprócz zwrotów nieruchomości, zwracano również gotówkę i w latach 2003-2016 wypłacono w formie odszkodowań gotówkowych kwotę 1 mld 184 mln, niemalże całą tę kwotą wypłacono za rządów prezydent Gronkiewicz-Waltz”

W sumie więc, z raportu wynika, że w wyniku reprywatyzacji Warszawa straciła 21,5 miliarda złotych.