KW nałożyła na HGW grzywnę w wysokości 30 tys. złotych