Laskowski: 15 sędziów otrzymało pisma od prezydenta. 14 – zgodnie z postanowieniami – 4 lipca przeszło w stan spoczynku. W przypadku prezes Gersdorf podtrzymujemy stanowisko

Do sądu dotarły przesyłki z Kancelarii Prezydenta. Zawierały one 14 pism kierowanych do poszczególnych sędziów. Pisma te brzmią następująco: „Na postawie art. 39 w związku z art. 11 §1 ustawy o Sądzie Najwyższym zawiadamiam, że datą przejścia sędziego w stan spoczynku jest dzień 4 lipca 2018 roku”. Zgodnie z tymi dekretami prezydenta, postanowieniami 14 sędziów SN z dniem 4 lipca przeszło w stan spoczynku” – mówił na konferencji prasowej rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski.

Takie samo pismo otrzymała I Prezes Sądu Najwyższego, pani prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, ale w stosunku do niej prezentujemy stanowisko, że sytuacja ma charakter wyjątkowy, inny niż w stosunku do wszystkich pozostałych sędziów i podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko w tej materii. Można powiedzieć, że obecnie w stanie czynnym, wliczając w to I Prezes Sądu Najwyższego, mamy 59 sędziów, z tym że sędziów orzekających jest 55, bo obok pani prezes mamy jeszcze trzech sędziów, którzy złożyli oświadczenia różnej treści i te oświadczenia zostały skierowane do KRS. Do czasu ich rozpoznania przez prezydenta, zakończenia tej procedury pozostają nadal sędziami, z tym, że nie wydają orzeczeń” – dodawał.