Sasin: Zapewne jutro dowiemy się, kto będzie nowym ministrem rolnictwa. Poczekajmy na decyzję premiera

Niewiele się zmieniło od momentu, kiedy prezes opuścił szpital, bo kiedy był w szpitalu, pozostawał przecież i pozostaje naszym liderem. Jesteśmy w kontakcie. Żyjemy w takich czasach, że ktoś jest w szpitalu nie oznacza, że jest odcięty od świata. Jesteśmy w kontakcie, konsultujemy rownież ważne decyzje, prezes jest obecny i aktywny w polskiej polityce – mówił Jacek Sasin w „Sygnałach dnia” PR1.

Na pytanie o następcę Krzysztofa Jurgiela, stwierdził: – To była decyzja pana ministra [o dymisji]. Podjął taką decyzję, musimy ją wszyscy uszanować. To dowiemy się zapewne jutro [kto będzie nowym ministrem rolnictwa]. W sensie dokonania się tego aktu powołania nowego ministra. Poczekajmy, aż premier tę decyzję ostatecznie podejmie i ją poda do opinii publicznej.

Ponadto, jak dodał, na jutrzejszym posiedzeniu rządu będzie przedstawiona informacja ministra rolnictwa o stanie suszy w Polsce, ale również propozycje konkretnych działań.