W przyszłą środę wieczorem Sejm rozpatrzy wniosek o powołanie komisji śledczej ds. VAT

W środę, 9 maja o 21:30 odbędą się pierwsze czytania dwóch projektów uchwał: autorstwa PiS oraz Kukiz 15 w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT. Najpewniej więc wniosek zostanie przegłosowany dzień później, w czwartkowym bloku głosowań, między 17:00 a 20:30.

W harmonogramie nie ma na razie wniosków opozycji o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu, a także o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury Piotra Glińskiego. W kolejce czekają też wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Szydło i minister Rafalskiej, ale te dopiero dzisiaj wpłynęły do Sejmu.

Jest za to II czytanie projektu nowelizacji ustawy o renty socjalnej – we wtorek, 8 maja o 13:00. Chodzi o zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to jest do kwoty 1029,80 zł. W praktyce jest to realizacja jednego z postulatów protestujących w Sejmie.

Ponadto we wtorek, 8 maja o 18:00 odbędzie się II czytanie projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zakładającego obniżenie uposażeń parlamentarzystów o 20%. Dziś projekt przyjęła sejmowa komisja regulaminowa.