Borusewicz: Jeśli by twórcy rasistowskich transparentów zostali zatrzymani, to uznałbym, że wszyscy są równi, a tu nie ma żadnego śledztwa 

– Ja bym się zgodził z tym co mówił marszałek Karczewski, jeżeli by policja zatrzymała tych, którzy w listopadzie ubiegłego roku nieśli rasistowskie transparenty, antysemickie, wznosili takie okrzyki, które rozbrzmiewają na całym świecie i były sprzeczne z prawem. Jeśli by oni zostali zatrzymani, to uznałbym, że wszyscy są równi, a nie ma żadnego śledztwa w sprawie 11 listopada – mówił Bogdan Borusewicz Monice Olejnik.