„Pani premier będąca pod różnymi naciskami w trudnych sytuacjach nie zawiodła” – Kaczyński dziękuje Szydło

Rzeczywiście tutaj się zaczęło i tutaj właśnie po dwóch latach możemy powiedzieć, ze jest realizowane to, co po pierwsze wynikało z naszej diagnozy sytuacji. Otóż my uznaliśmy że w Polsce mamy do czynienia z tak wielkim zakresem różnego rodzaju nadużyć, że choćby częściowe okiełznanie tego mechanizmu patologicznego pozwoli na to by podjąć skuteczną politykę społeczną. Politykę która będzie służyła tym grupom, które dotychczas ze zmian w Polsce skorzystały w niewielkim stopniu, a niekiedy nie skorzystały w ogóle. Ta diagnoza okazała się diagnozą prawdziwą. To dzisiaj jest łatwe do pokazania przy pomocy liczb. Jest jeszcze kwestia odpowiedzialności politycznej, a być może karnej za doprowadzenie do takiej sytuacji. Natomiast są pieniądze i wbrew różnego rodzaju zapowiedziom że będzie wielki upadek, jesteśmy w stanie prowadzić politykę która służy wielkiej części polskich rodzin, właśnie tych które przedtem, ze zmian w Polsce, rozwoju gospodarczego nie korzystały. To polityka szersza, bo nastawiona nie tylko na pewne wsparcie, mówię o 500+, ale nastawiona także na to żeby podnosić płace, uruchomić mechanizm podnoszenia płac i to się udaje zarówno przez metody administracyjne, minimalna płaca, emerytura, renta, to podnoszone i będzie podnoszone, ale także przez mechanizm związany ze spadkiem bezrobocia i tutaj mamy kolejny element naszej diagnozy. Stwierdzenie że pewna aktywna rola państwa, w której żadnym wypadku nie należy mylić z etatyzmem, może wesprzeć rozwój polskiej gospodarki, doprowadzić do tego że ona będzie się rozwijała szybciej. I to wsparcie nastąpiło jest realizowany plan Morawieckiego i dzięki temu mamy także rozwój gospodarczy, a dzięki rozwojowi spadek bezrobocia – stwierdził Jarosław Kaczyński na konferencji z Beatą Szydło. Jak dodał:

„Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi, a chcemy jeszcze i ten program jest dzisiaj u początku swojej realizacji, ale to już są początki zaawansowane, by Polacy mogli zdobywać to dobro, które jest potrzebne każdemu, czyli mieszkanie dużo łatwiej, czyli dużo taniej. To program Mieszkanie+. To wszystko służy jeszcze jednemu – temu, by możliwie wielką ilość Polaków wyrwać z tej specyficznej niewoli jaką jest niewola kredytowa. Wiele polskich rodzin żyje w sytuacji w której jakby nie ma wyjścia. Zaciągnęło kredyty, bo nie mogło inaczej, bo musi mieć mieszkanie, jakiż żyć i dzisiaj jest wysoce ograniczona w swojej wolności właśnie przez tą zależność. To co chcemy czynić i co czynimy ma prowadzić do tego żeby ta zależność kredytowa była coraz mniejsza, by coraz więcej Polaków mogło żyć, decydować o swoim życiu dużo bardziej swobodnie”

Jak dodał:

„Nasza polityka międzynarodowa w przeciwieństwie do naszych poprzedników i totalnych przeciwników dzisiaj – tak sami się nazywają – jest polityką podmiotową. Zmierzającą do tego by polska pozycja była pozycją silniejszą niż w tej chwili. Chodzi o wzmocnienie państwa, sił zbrojnych. To bardzo istotne, ale także o budowę takich konstrukcji politycznych w środowej i środkowo-wschodniej Europie które będą tę pozycję wzmacniać ale na zasadzie synergii. Będą wzmacniać naszą pozycję ale także pozycję innych. To po staremu jest Grupa Wyszehradzka, ale przede wszystkim Międzymorze. To wielkie przedsięwzięcie  mające – moja wczorajsza rozmowa z bardzo wysoko postawionym przedstawicielem departamentu stanu to potwierdziła – wsparcie USA. Chodzi o to aby tu, w środku Europy powstał system powiązań gospodarczych, infrastrukturalnej i to zarówno jeżeli chodzi o drogi, koleje, rurociągi i także pewien podmiot polityczny, który będzie równoważył układ w Europie i który będzie prowadził do tego że ci, którzy bedą w tym układzie, będą silniejsi. Silniejsza będzie także Polska, największy kraj spośród tych, które mają w tym uczestniczyć”

Te wszystkie przedsięwzięcia, a jest ich dużo więcej i odnoszą się do najróżniejszych spraw były prowadzone z wielkim sukcesem przez rząd premier Szydło, samą premier i chciałem skorzystać z okazji żeby jej za to bardzo serdecznie podziękować. Dziękuje Beato za to, że się tego podjęłaś i że w trudnych warunkach to prowadziłaś. Bo to sytuacja taka że plany były wydawałoby się proste, opierały się o dobre diagnozy rzeczywistości i gdyby nie pewna specyfika polskiej sytuacji politycznej, to powinno to iść łatwo. Ale ta specyfika polskiej sytuacji  to totalna opozycja, która rzucała kłody pod nogi i która wymagała z naszej strony zarówno wielkiego opanowania, spokoju, ale także wymagała zdecydowania i decydowania w różnego rodzaju trudnych momentach. Chcę dziękować że pani premier będąca pod różnymi naciskami w trudnych sytuacjach nie zawiodła – dodał prezes PiS.

Jak dodał, od 24 lipca nieco zmieniły się okoliczności polityczne.