Szydło: Zgodziliśmy się razem z premierem Hiszpanii, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa

Rozmawialiśmy wczoraj wieczorem i dzisiaj kontynuowaliśmy te rozmowę w czasie konsultacji międzyrządowych. W międzyczasie nasi ministrowie rozmawiali na tematy resortowe. Tegoroczne konsultacje odbywają się w 40. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Hiszpanią. Udział Polski i hiszpańskich ministrów w spotkaniu oraz szeroki zakres poruszanych tematów świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do współpracy zarówno w wymiarze dwustronnym, jak również w UE, NATO i ONZ. Polska i Hiszpania mają zbliżone spojrzenie na kwestie dot. budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom UE, podobne spojrzenie na Brexit czy jednolity rynek, politykę spójności czy też bezpieczeństwa. Z satysfakcją obserwujemy wzrost wymiany gospodarczej między naszymi krajami. Łączą nas równie wielomiliardowe inwestycje i tę współpracę zamierzamy dalej kontynuować i pogłębiać – mówiła premier Beata Szydło na konferencji z premierem Hiszpanii. Jak dodała:

„Będziemy również umacniali współpracę w dziedzinie polityki obronnej, infrastruktury, rolnictwa, środowiska oraz sportu i edukacji. Razem z premierem Rajoyem zgodziliśmy się, że w obliczu współczesnych zagrożeń, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa, stabilizacja sytuacji w południowym i wschodnim sąsiedztwie UE. Wspólnie potwierdziliśmy, że naszym pierwszoplanowym zadaniem jest niezwłoczna implementacja ostatnich postanowień szczytów NATO. Nasze państwa opowiadają się za utrzymaniem solidarności i jedności sojuszniczej NATO jako gwaranta bezpieczeństwa całej wspólnoty północnoatlantyckiej. Doceniamy zaangażowanie wojskowe Hiszpanii na rzecz wzmocnienia flanki wschodniej oraz hiszpańską aktywność na południu. Chciałabym również wyróżnić aktywny i liczny udział hiszpańskich żołnierzy w Polsce. Liczymy na dalszą bliską współpracę z Hiszpanią w tej dziedzinie”

Jak mówiła dalej:

„Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie stałym poziomem napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, podkreślając pilna potrzebę jego rozwiązania i szybką, pełną implementację porozumień mińskich. Oba kraje będą współdziałać na rzecz doskonalenia wspólnoty i pogłębionych reform UE. Zgodziliśmy się, że jedność i spójność pozostają wartościami nadrzędnymi w UE. Podkreśliłam przy tym, że Polsce zależy, by głos państw narodowych i ich parlamentów był w większym stopniu odzwierciedlony w procesie decyzyjnym UE, a instytucje unijne bliższe potrzebom obywatelom. Kluczowe powinny być działania na rzecz rynku wewnętrznego i wzmacniania konkurencyjności całej UE. W tym kontekście wyraziliśmy sprzeciw wobec jakichkolwiek barier stanowiących przeszkodę dla swobody przepływu osób, usług i kapitału. Wyraziliśmy również zaniepokojenie możliwością dopuszczenia przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego. Polska i Hiszpania dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy w dziedzinie polityce spójności i w trakcie negocjacji wieloletnich ram finansowych. Jesteśmy zgodni, że priorytetowym celem negocjacji UE z Wielką  Brytanią w zakresie Brexitu jest ochrona praw obywateli UE oraz uregulowanie kwestii finansowych wynikających z członkostwa tego kraju w UE”

Kolejna edycja polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych potwierdziła celowość dalszego pogłębienia relacji dwustronnych, mając na uwadze pomyślny rozwój, bezpieczeństwo naszych krajów i społeczeństwo Europy – stwierdziła szefowa polskiego rzadu.