Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił podczas kongresu Impact w Poznaniu powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

Projekt zostanie powołany przy współpracy m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Siecią Badawczą Łukasiewicz.