Dzięki wspólnemu projektowi zrealizowanemu przez spółki Telecentras oraz Emitel – litewskiego i polskiego nadawcę telewizyjnego – na Suwalszczyźnie, czyli w regionie zamieszkiwanym przez największą część mniejszości litewskiej w Polsce, znacznie poprawił się odbiór krajowej telewizji litewskiej LRT LITUANICA za pośrednictwem telewizji naziemnej.

Jak pisze Satkurier: „Spełniły się obietnice litewskiego rządu z marca – mieszkańcy Suwalszczyzny mogą już oglądać kanał telewizyjny LRT Lituanica. Przewidywało to porozumienie trójstronne między Ministerstwem Transportu i Komunikacji, nadawcą publicznym LRT i Telecentras (litewskim odpowiednikiem polskiego Emitela)”.

Instalacja urządzeń wzmacniających sygnał telewizyjny w Radiowo-Telewizyjnym Centrum Nadawczym Góra Krzemianucha koło Suwałk, należącym do spółki Emitel, pozwoliła na zwiększenie zasięgu telewizji LRT LITUANICA i umożliwiła oglądanie programu nie tylko mieszkańcom terenów przygranicznych, którzy odbierają sygnał z centrum nadawczego spółki Telecentras w Łoździejach, ale także odbiorcom na całej Suwalszczyźnie.

Projekt był współfinansowany przez rząd Republiki Litewskiej i spółkę LRT, czyli litewskiego nadawcę krajowego. 

– Projekt rozszerzenia zasięgu telewizji LRT LITUANICA na Suwalszczyźnie pokazuje nam wszystkim, jak wiele mogą osiągnąć rząd litewski i polskie instytucje dzięki współpracy – powiedział podczas uroczystej inauguracji premier Litwy Saulius Skvernelis. 

– Bardzo się cieszę, że dzięki wspólnym wysiłkom rządu Republiki Litewskiej, ogólnopolskiemu nadawcy w tym regionie Polski rusza program LRT LITUANICA. Pragnę podkreślić, że program ten będzie mógł być odbierany we wszystkich gospodarstwach domowych ze zwykłą anteną telewizyjną i będzie bezpłatny. Uważam, że dla każdej mniejszości narodowej ważne jest utrzymywanie więzi ze swoim narodem. Jestem przekonany, że LRT LITUANICA pomoże wzmocnić to połączenie i zapewni widzom dostęp do aktualnych wiadomości na Litwie – mówi Jaroslav Narkevič, Minister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej.

– Cieszymy się, że mogliśmy pomóc mieszkańcom Litwy przyjeżdżającym do Polski w odbiorze telewizji LRT LITUANICA za pośrednictwem telewizji naziemnej. Nie było to łatwe zadanie, głównie ze względu na wymogi prawne i zezwolenia wymagane w ramach współpracy transgranicznej w tym zakresie. Emitel zaprojektował stosowne rozwiązanie techniczne, uzyskał niezbędne zgody, aby w końcu rozpocząć emisję sygnału telewizyjnego – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu spółki Emitel S.A