„Zgodnie z deklaracją złożoną w lipcu tego roku powróciłem do biznesu. W poniższym poście przedstawiam zakres usług, który oferujemy polskim przedsiębiorcom jak również osobom indywidualnym. Oferta tych usług bazuje na doświadczeniu zespołu, z którym współpracuję, zdobytym zarówno w bankowości, firmach konsultingowych, jak i w realnej gospodarce” – pisze Ryszard Petru na swoim profilu na LinkedIn.

„Problem, z którym często borykają się polscy przedsiębiorcy to brak kapitału na dalszy rozwój. Tak więc, jeśli firma potrzebuje kapitału na rozwój – pomożemy go znaleźć. W zależności od tego, jakie firma ma potrzeby, jaki ma poziom zadłużenia, jaką skalę planów inwestycyjnych, finansowanie i źródła jego pozyskania muszą te czynniki uwzględniać. Raz więc optymalnym będzie uzyskanie kredytu bankowego, innym razem emisja obligacji, a dla wielu firm sposobem na ekspansję może okazać się znalezienie inwestora mniejszościowego lub większościowego” – tak Petru tłumaczy czym zajmuje się jego nowa firma – Petru Finanse działająca pod adresem www.petru.pl.

– Spotykam się ostatnio z wieloma firmami, w których pilnym staje się temat sukcesji. W Polsce ze względu na 40 lat komunizmu nie wykształcił się model sukcesji w rodzinie. Brak takich rozwiązań w przypadku choćby zdarzeń losowych może doprowadzić do poważnych komplikacji, nie wspominając o ryzyku wymuszonej sprzedaży firmy. Program sukcesji jest wyzwaniem prawnym, biznesowym i relacyjnym. Niezbędne jest zarówno zrozumienie potrzeb poszczególnych członków rodziny, jak i dostosowanie ich do optymalnego modelu biznesowego. Dlatego w ramach naszych usług pomagamy wybrać optymalny model sukcesji, przygotowanie procesu sukcesji zarówno od strony prawnej jak i zarządczej oraz pomoc w jego przeprowadzeniu – mówi Petru.

– Jeśli firma doświadcza trudności, ma problemy z płynnością, wymaga restrukturyzacji, możemy pomóc w renegocjacji umów z bankami, przemodelowania strumieni finansowych, znalezieniu finansowania pomostowego na okres kryzysowy. Często okazuje się, że istnieje możliwość znalezienia oszczędności poprzez renegocjacje umów z kontrahentami i podmiotami finansowymi – dodaje.