Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2019 roku wzrósł do 1.217 mln zł z 933 mln zł rok wcześniej – podał bank w raporcie półrocznym.

Zysk banku był 3,4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1,176,4 mln zł.

„Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, a wraz z nią rosną zyski PKO Banku Polskiego. W drugim kwartale grupa kapitałowa banku osiągnęła najwyższy w całej swojej historii wynik finansowy. Wyniósł on 1,22 mld zł, był o 30 proc. wyższy niż przed rokiem i ponownie zdecydowanie najlepszy w całym polskim sektorze bankowym. Tak dobry wynik to zasługa sprawnie prowadzonych działań biznesowych, które dodatkowo wspierane są efektami transformacji technologicznej, jaką przechodzi bank. Dzięki temu, wypracowany zysk jest nie tylko rekordowy, ale przede wszystkim jest on powtarzalny” – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 1.100,8 mln zł do 1.220 mln zl.

W I połowie 2019 roku zysk netto wyniósł 2.079 mln zł, czyli wzrósł 23 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.538 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.538,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.513,9- 2.561 mln zł).

Wynik z prowizji w II kwartale 2019 roku wyniósł 760 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 757,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 748 mln zł do 766 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2019 roku 322 mln zł. Rynek oczekiwał o 8,7 proc. wyższych odpisów na poziomie 352,5 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,57 proc.