Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2018 według danych Agencji Rynku Energii niemal podwoiła się w porównaniu z rokiem poprzednim, do poziomu 557 MW. Mimo dynamicznego rozwoju, udział elektrowni solarnych w łącznej mocy OZE stanowi niecałe 7 proc.

W najbliższych latach przewiduje się istotny rozwój fotowoltaniki w Polsce, czemu sprzyjać powinny:

  1. nadanie fotowoltaice ważnej roli w polityce energetycznej do 2040 w wypełnieniu unijnych celów związanych z udziałem OZE w zużyciu energii;
  2. włączenie do krajowego systemu energetycznego elektrowni fotowoltaicznych, które wygrały dotychczasowe i planowane aukcje;
  3. spadek kosztów modułów ze względu na zniesienie przez KE ceł antydumpingowych na ogniwa i panele produkowane w Chinach;
  4. dynamicznie zwiększająca się liczba prosumentów instalujących przydomowe systemy solarne, wspierana m.in. programem „Energia plus” opracowanym przez resort przedsiębiorczości oraz Ekopożyczką PKO Banku Polskiego.