Tekst opublikowano na serwisie 300GOSPODARKA.

Przewaga PKO BP nad drugim bankiem w zestawieniu wyniosła aż 20 mld zł.

PKO Bank Polski jest największym bankiem w Polsce i najcenniejszą spółką na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ma też jednak dużą przewagę, jeśli chodzi o bankowość korporacyjną. PKO BP obsługuje ponad 15 tys. klientów korporacyjnych i prawie 500 tys. mniejszych firm, a łączna wartość finansowania wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych przekroczyła 100 miliardów złotych. Według wyliczeń banku różnica pomiędzy PKO BP a kolejnym bankiem w zestawieniu to aż 20 mld zł.

„Bank finansuje znaczące inwestycje, angażuje się w procesy naprawcze oraz wspiera rozwój firm, konsekwentnie utrwalając wizerunek najważniejszego partnera polskiej przedsiębiorczości”– podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. “Przekroczony pułap 100 miliardów w zakresie należności podmiotów gospodarczych to symboliczny poziom, który doskonale koresponduje z obchodzonym w tym roku jubileuszem stulecia banku” – dodaje.

Jak podaje bank, na kwotę 100 miliardów złotych udzielonego finansowania składa się prawie 70 mld zł kredytów, 17 mld zł leasingu, prawie 15 mld zł w obligacjach firm komunalnych oraz ponad 1 mld zł limitów faktoringowych.

Dominującym motywem strategii rozwoju PKO BP, także w zakresie bankowości korporacyjnej, jest cyfrowa transformacja zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. W tym celu bank współpracuje ze startupami oraz rozwija kanały mobilne i zaawansowaną analitykę danych.

Liderem w swoim segmencie rynku jest też Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W 2018 roku wartość zrealizowanych obrotów wyniosła ponad 33 mld zł, co stanowiło 7,7 proc. obrotów rynku i stawia go na II miejscu w rankingu domów maklerskich.

Za to w zakresie obrotu obligacjami do DM należy blisko połowa obrotów rynku, co przekłada się na pozycję lidera. Na koniec 2018 roku Dom Maklerski PKO BP prowadzi około 130 tys. rachunków papierów i prawie 200 tys. rachunków rejestrowych.