– Orlen Lietuva i rafineria Możejki to bardzo ważne aktywa w GK ORLEN. Możejki odpowiadają za niemal 1/3 przerobu ropy naftowej w Grupie PKN ORLEN. Dzięki temu, że jesteśmy właścicielem Możejek, mamy zapewnioną obecność na rynkach państw bałtyckich. Możemy też bilansować popyt na rynku polskim i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w naszym regionie. A dzięki zmianom w zarządzaniu, optymalizacji kosztów i wdrożeniu projektów rozwojowych spółka przynosi wreszcie zyski. Zakup Możejek to jedna z najważniejszych decyzji biznesowych. Ma ona strategiczne znaczenie dla ORLENU, polskiej gospodarki i bezpieczeństwa paliwowo – energetycznego naszego kraju i regionu państw bałtyckich. Ten projekt był możliwy wyłącznie dzięki wizji i wsparciu Śp. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego – mówił Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN podczas spotkania z premierami Polski i Litwy w litewskiej rafinerii Orlenu.

– Rafineria w Możejkach jest drugą rafinerią w Grupie Kapitałowej ORLEN pod względem wielkości przerobu ropy naftowej (ponad 10 mln t/rocznie). Ostatnie lata, a zwłaszcza ostatni rok pokazał, że była to strategiczna inwestycja Orlenu. Rosnąca pozycja naszej litewskiej spółki to efekt wdrożonych w ostatnim czasie działań optymalizacyjnych i innowacyjnych projektów. W ciągu ostatnich trzech lat (2016-2018) wypracowaliśmy ok. 2 mld złotych zysku. Rosnące znaczenie spółki Orlen Lietuva potwierdza słuszność podjętej 10 lat temu decyzji o kupnie Możejek – dodawał Obajtek.

Obajtek mówił też o strategicznej roli Możejek: – W ostatnich latach odnotowujemy zwiększające się zapotrzebowanie na produkty ropopochodne sprzedawane na terytorium Polski. Ma to związek z wprowadzeniem szeregu pozytywnych rozwiązań prawnych w polskiej legislacji, mających na celu uszczelnienie szarej strefy w branży paliwowej. W efekcie zwiększyła się sprzedaż paliw z legalnych źródeł. Wysokie zapotrzebowanie na olej napędowy w Polsce jest zaspokajane właśnie dzięki rafinerii w Możejkach. Bierzemy pod uwagę, że transportowane wolumeny z Litwy w kierunku Polski mogą się zwiększać w perspektywie najbliższych lat. Rafineria w Możejkach ma obecnie strategiczne znaczenie dla ORLENU, polskiej gospodarki i bezpieczeństwa paliwowo – energetycznego naszego kraju i regionu państw bałtyckich.