Polska jest w ocenie zagranicznych inwestorów jednym z najatrakcyjniejszych rynków na całym świecie, ma bardzo otwartą gospodarkę a tempo wzrostu gospodarczego pozostaje wysokie – powiedział Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A. w wywiadzie dla telewizji CNBC.

Polska ma bardzo otwartą gospodarkę. Inwestor zagraniczny nie spotyka się tu z dyskryminacją czy innymi poważnymi przeszkodami. Kiedy rozmawiam z szefami międzynarodowych firm, mówią, że chcą być obecni w Polsce – powiedział prezes Pekao. – Niedawno przeprowadzono ankietę wśród prezesów firm, według której Polska jest drugim najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów na świecie – dodał.

Prezes Banku Pekao podkreślił, że w tym roku spodziewa się, że polska gospodarka będzie nadal rozwijać się w szybkim, blisko 4-proc. tempie, w porównaniu z ponad 5% w pierwszych trzech kwartałach zeszłego roku. Utrzymaniu tempa wzrostu sprzyjać powinien napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ożywienie inwestycji prywatnych.

Michał Krupiński ocenił, że rok 2019 zapowiada się pozytywnie z punktu widzenia fuzji i przejęć oraz możliwości udziału Banku Pekao w finansowaniu tego rodzaju transakcji.

Mamy dużą liczbę potencjalnych projektów. Jesteśmy największym bankiem finansującym LBO w Polsce. W ubiegłym roku sfinansowaliśmy 12 transakcji typu LBO. Obserwujemy ożywienie prywatnych inwestycji, a rynek M&A kwitnie. Wydaje mi się, że czeka nas wiele interesujących transakcji wynikających z konsolidacji i transakcji transgranicznych między Europą Zachodnią a Polską – powiedział Krupiński.