W 2019 roku Polska przegoni Portugalię, jeśli chodzi o PKB. Teraz przegoniliśmy Grecję i będziemy zmierzać w kierunku Włoch, w ciągu następnych 5-10 lat. Jest to bezpośredni wynik zmiany, która zaszła trzy lata temu i ruchów, które wykonaliśmy od czasów przejęcia przez nasz rząd władzy w 2015 roku. Oprócz tego jest bardzo dużo miejsca dla inwestycji zagranicznych, mimo pewnych innych twierdzeń, podchodzimy do tego z ogromnym entuzjazmem. Nasza gospodarka ma strukturalne zaległości ze względu na przeszłość komunistyczną. Mamy cały czas strukturę naszych największych firm, która blokuje rozwój innowacyjnej gospodarki – mówił Mateusz Morawiecki w Nowym Jorku.

– Jest to czynnik ryzyka w ewentualnych czasach kryzysu. Aby takie ryzyko obniżyć, całkiem duża liczba polityki podatkowej i projektów venture capital. Na podstawie modelu z Izraela, stworzyliśmy fundusz, który faworyzuje miliardowe, milionowe inwestycje w naszą gospodarkę. Chcemy budować w szerokim zakresie, natomiast wyzwaniem dla Polski jest ucieczka z pułapki średniego zagrożenia. Pod tym względem pozycja Polski jest gorsza, niż gospodarek rozwiniętych. Tylko 5 proc. eksportu polskiego to high-tech, także musimy tu jeszcze wiele uczynić [tłumaczenie symultaniczne TVP Info] – dodał premier.