Jak dowiaduje się 300POLITYKA, we wtorek odbędzie się nieformalne posiedzenie rządu dot. projektu budżetu na 2017 rok, a w czwartek – formalne. Jednym z tematów będzie zapewne finansowanie wyborczych obietnic PiS – m.in. programu Rodzina 500+.

W założeniach, które rząd przyjął w połowie czerwca, zapisano, że w 2017 roku realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,9%, Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec przyszłego roku ma wynieść 8,1%.

Zgodnie z Konstytucją, rząd przesyła projekt budżetu do Sejmu do końca września. W poprzednich latach Rada Ministrów na początku września przyjmowaał wstępny projekt budżetu, a ostateczny – pod koniec września.

Fot. Piotr Tracz/KPRM