Ewa Kopacz na spotkaniu w KPRM namawiała konserwatystów z PO do zagłosowania w piątek „za” ratyfikacją konwencji antyprzemocowej. Jak mówi nam poseł z konserwatywnego skrzydła partii, Kopacz nie postawiła sprawy na ostrzu noża. Nie powtórzyła swojej deklaracji ze spotkania z baronami, że od tego głosowania zależy miejsce na listach wyborczych w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Zdaniem naszego rozmówcy, konwencja jest przeideologizowana, ale deklaracja, że będzie stosowana zgodnie z Konstytucją, przekonuje większość konserwatystów. Dorzuca także: – Musimy się wewnętrznie układać. Ważne spotkanie powinno być wiele miesięcy temu, ale Rafał Grupiński nie jest człowiekiem kompromisu.

Na 19:00 zaplanowano posiedzenie klubu Platformy z udziałem Ewy Kopacz. Także tam ma odbyć się dyskusja m.in. o konwencji antyprzemocowej.

Z kolei jutro o 13:00 zbiorą się dwie połączone Komisje, by rozpatrzyć poprawki zgłoszone w ramach II czytania. Później, na Konwencie Seniorów, ma być głosowany wniosek o wprowadzenie konwencji do porządku obrad.

Fot. Flickr PO