Jak dowiaduje się 300POLITYKA, we wtorek wieczorem w KPRM poruszano dwa główne tematy podczas narady premier Kopacz z baronami Platformy, które zakończyło przed kilkunastoma minutami. Pierwszy to głosowania w Sejmie dotyczące newralgicznych spraw światopoglądowych, zwł. konwencji antyprzemocowej. Drugi to długa i szczegółowa dyskusja dotycząca kampanii prezydenckiej.

Przekaz premier związany z planowanym na piątek głosowaniem w sprawie konwencji antyprzemocowej był podobny do tego z ostatniego zarządu PO. Premier powtórzyła, że od głosowania zależy miejsce na listach wyborczych w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Drugi temat dyskusji dotyczył kampanii prezydenckiej. Jak relacjonują nam uczestnicy spotkania, uwagi premier i liderów regionalnych dotyczyły głównie maksymalnego zaangażowania Platformy w kampanię prezydenta na wszystkich poziomach sztabowych i strukturalnych. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się niektórzy ludzie z otoczenia prezydenta. Kampania ma być w największym możliwym stopniu „platformerska”. Rozmawiano też o niektórych szczegółowych sprawach dotyczących Rady Krajowej, które budziły wątpliwości Dużego Pałacu (włącznie z symboliką podium, przy którym będzie przemawiać prezydent).

fot. KPRM