51,9 do 48,1. Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej

Po podliczeniu wszystkich głosów Brexit stał się faktem. Zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej ponieśli porażkę. Za wyjściem opowiedziało się 51,9% Brytyjczyków
17,410,742 głosów, za pozostaniem było 48.1%, czyli 16,141,241