Przez ostatnie trzydzieści lat relacje pomiędzy naszymi krajami i narodami oparte są na głębokim zaufaniu i zrozumieniu.

Izrael i Polska to oddani i wieloletni przyjaciele i partnerzy, którzy ściśle współpracują na arenie międzynarodowej, jak również w kontekście zachowania pamięci oraz edukacji o Holokauście.

Ta współpraca nacechowana jest duchem wzajemnego szacunku dla tożsamości i historycznej wrażliwości, w tym w odniesieniu do najbardziej tragicznych okresów w naszej wspólnej historii.

Po rozmowie premiera Netanjahu z premierem Morawieckim, Izrael z radością przyjął decyzję rządu RP, aby ustanowić oficjalną polską grupę, której celem będzie dialog z partnerami izraelskimi na temat spraw historycznych związanych z Holokaustem. Oczywiste jest, że Holokaust stanowił bezprecedensową zbrodnię popełnioną przez nazistowskie Niemcy przeciwko żydowskiemu, w tym również przeciwko wszystkim Polakom żydowskiego pochodzenia. Polska od zawsze wyrażała najwyższy stopień zrozumienia dla znaczenia Holokaustu jako najbardziej tragicznej karty w historii narodu żydowskiego.

Wierzymy we wspólną odpowiedzialność, aby swobodnie prowadzić badania, promować zrozumienie oraz zachować historyczną pamięć o Holokauście.

Zawsze zgadzaliśmy się co do tego, że termin „polskie obozy koncentracyjne” czy „polskie obozy śmierci” jest rażący błędny i zmniejsza winę Niemiec wynikającą z założenia tych obozów. Rząd RP na uchodźstwie, w czasie wojny starał się powstrzymywać nazistowską działalność poprzez próby obudzenia świadomości, pośród zachodnich sąsiadów, w odniesieniu do systematycznego mordu polskich Żydów. Uznajemy i potępiamy każdy pojedynczy przypadek okrucieństwa wobec Żydów popełniony przez Polaków podczas II wojny światowej. Napawa nas dumą wspomnienie o heroicznych czynach licznej grupy Polaków, w szczególności Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów.

Stanowczo potępiamy działania, których celem jest obwinianie Polski, czy całego narodu polskiego za okrucieństwa popełnione przez nazistów i ich kolaborantów z różnych krajów. Niestety smutna prawda jest taka, że z niektórych ludzi, bez względu na ich pochodzenie, religię czy światopogląd ten czas wydobył ich najmroczniejszą stronę. Doceniamy fakt, że struktury Polskiego Państwa Podziemnego – kierowane przez rząd RP na uchodźstwie – stworzyły mechanizm systemowej pomocy i wsparcia dla osób pochodzenia żydowskiego, a sądy wydawały wyroki skazujące Polaków za współpracę z niemieckimi władzami okupacyjnymi, w tym także za denuncjowanie Żydów.

Wspieramy wolny i otwarty dostęp do historycznych badań nad wszystkimi aspektami Holokaustu tak, aby mogły być prowadzone bez obawy o przeszkody prawne, przez m.in. studentów, nauczycieli, badaczy, dziennikarzy, jak również bez wątpienia ocalonych z Holokaustu i ich rodziny, którzy nie będą podlegali postępowaniu karnemu z tytułu korzystania z prawa do wolności słowa i wolności akademickiej w odniesieniu do Holokaustu. Żadne prawo nie może tego zmienić i tego nie zmieni.

Oba rządy z całą mocą potępiają wszelkie formy antysemityzmu oraz wyrażają pełne zdecydowanie co do zwalczania jakichkolwiek jego przejawów. Oba rządy odrzucają również antypolonizm oraz inne negatywne stereotypy narodowe. Rząd polski i rząd Izraela nawołują do powrotu do obywatelskiego i wypełnionego wzajemnym szacunkiem dialogu w dyskursie publicznym.

Fot. KPRM