Można przypuszczać, że najważniejsze polityczne wydarzenia tego tygodnia rozegrają się na Wiejskiej. W środę komisja, a dzień później Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie minister edukacji. Posłowie będą też pracować nad dwoma projektami ustaw o TK oraz utrzymaniem wyższych stawek podatku VAT na kolejne dwa lata. Sejmowa komisja wznowi prace nad prezydenckim projektem zakładającym obniżenie wieku emerytalnego, a rząd zajmie się zapowiedzianym przez premier Szydło programem “Za życiem”. Projekt ustawy ma trafić do prac w sejmowej komisji jeszcze w tym tygodniu.

*****

Wniosek o odwołanie minister edukacji. W środę o 17:00 sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzy i zaopiniuje wniosek PO o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Wszystko wskazuje na to, że dzień później, w czwartek wnioskiem zajmie się Sejm. Regulamin mówi bowiem, że rozpatrywanie wniosków o odwołania ministrów następuje na najbliższym posiedzeniu. Tego samego dnia, w czwartek, projektem reformy edukacji ma zająć się Komitet Stały Rady Ministrów, czyli tzw. mini-rząd.

Sejm o TK. Na 2-dniowym posiedzeniu, które rozpoczyna się w czwartek o 10:00, ma odbyć się II czytanie projektu ustawy o statusie sędziów TK. Wcześniej Sejm będzie musiał uzupełnić porządek obrad, gdyż ten projekt jest punktem spornym. Posłowie zajmą się też – w ramach pierwszego czytania – projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Propozycja PiS m.in. modyfikuje sposób wyboru nowego prezesa Trybunału. Jak pisaliśmy na 300POLITYCE, marszałek Sejmu wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia m.in. o ten punkt.

Sejm o WOT, podatku handlowym i utrzymaniu VAT. Posłowie na tegotygodniowym posiedzeniu zajmą się także kilkoma ważnymi rządowymi projektami ustaw. Jeden z nich zakłada m.in. utrzymanie 8 i 23% stawek VAT przez kolejne 2 lata. Drugi dotyczy utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a trzeci – zawieszenia podatku handlowego. Projekty są dopiero na początku procesu legislacyjnego, w czwartek bądź piątek mają odbyć się pierwsze czytania. W przypadku podatku handlowego jest także drugi projekt – autorstwa Nowoczesnej – który całkowicie uchyla ustawę o podatku o sprzedaży detalicznej.

Komisja śledcza ds. Amber Gold. W czwartek o 12:00 zbierze się sejmowa komisja śledcza ds. afery Amber Gold. W porządku obrad dwa punkty: rozpatrzenie wniosków dowodowych, a także uzupełnienie składu prezydium komisji. To konsekwencja zmiany przedstawiciela Kukiz ‘15 – w październiku Pawła Grabowskiego, który był wiceprzewodniczącym komisji zastąpił Tomasz Rzymkowski.

Komisja o obniżeniu wieku emerytalnego. W czwartek o 10:30 zbierze się sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, by rozpatrzyć sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji o prezydenckim projekcie zakładającym obniżenie wieku emerytalnego. Po przyjęciu sprawozdania, na sali plenarnej będzie musiało odbyć się II czytanie, potem znowu posiedzenie komisji – w przypadku zgłoszenia poprawek – a na końcu głosowanie. Premier Szydło mówiła, że projekt zostanie uchwalony do końca roku, ale Beata Mazurek nie wykluczyła, iż stanie się to już w listopadzie.

Rządowy program “Za życiem”. – Pierwsza część programu “Za Życiem” gotowa. Ustawa w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Rady Ministrów – poinformowała kilka dni temu na Twitterze premier Szydło. Najbliższe posiedzenie rządu zaplanowano na piątek na 12:00, ale najprawdopodobniej ministrowie albo zbiorą się wcześniej, albo rząd przyjmie projekt w trybie obiegowym. Porządek wspomnianej wcześniej czwartej Komisji Polityki Społecznej został bowiem rozszerzony i już na to posiedzenie zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy w sprawie Rządowego Programu wsparcia dla rodzin “Za życiem”. Punkt ten będzie aktualny w przypadku skierowania projektu ustawy przez marszałka Sejmu.

Podkomisja o legalizacji leczniczej marihuany. W czwartek o 18:15 zbierze się nadzwyczajna sejmowa podkomisja, by kontynuować rozpatrywanie projektu Kukiz ‘15 dot. zalegalizowania leczniczej marihuany. Podkomisja ma zakończyć prace do 30 listopada, a więc prace potrwają jeszcze miesiąc. Ustawa mogłaby wejść w życie od 2017 roku, jeżeli Sejm utrzyma tempo pracy. – Chcielibyśmy, żeby w marcu-kwietniu 2017 r. ruszyły pierwsze uprawy rządowe – mówił w RZ Piotr Liroy-Marzec.

Fot. KPRM