Jak dowiaduje się 300POLITYKA, Bartłomiej Sienkiewicz złożył rezygnację z szefa Instytutu Obywatelskiego i postanowił wycofać się z życia publicznego.

Według informacji 300POLITYKI, Sienkiewicz złożył pismo z rezygnacją z funkcji szefa think-tanku PO – Instytutu Obywatelskiego. Jak miał mówić w gronie współpracowników, “koszty osobiste dalszego pozostawania w życiu publicznym są zbyt duże”. Miał także powiedzieć, że stał się “celem przestępców i ich pomocników przy biernej postawie prowadzącej postępowanie prokuratury”, zwłaszcza w kontekście opublikowania adresu zamieszkania i innych danych, mogących narazić bezpieczeństwo jego najbliższych. Poinformował też, że złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez publikację akt śledztwa.

Bartłomiej Sienkiewicz należał do najbliższych współpracowników obu premierów z Platformy. W rządzie Donalda Tuska, jeszcze przed nominacją na szefa MSW, należał do najbliższych doradców premiera. Ewa Kopacz, przy sprzeciwie m.in. Rafała Grupińskiego, mianowała go szefem think-tanku Platformy. Sienkiewicz był częstym gościem narad najściślejszego grona doradców Ewy Kopacz na Parkowej. Rok temu WPROST opublikował zapis rozmów Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką, które doprowadziły do odejścia Sienkiewicza z rządu.

Fot. Jakub Szymczuk