Jak wynika z analizy badania CBOS, żeby spaść do poziomu z końcówki Tuska, rząd PEK musiałby stracić jeszcze 8 punktów wśród zadowolonych i zyskać 12 pp wśród deklarujących się jako niezadowoleni.

Jeżeli chodzi o osobiste notowania szefowej rządu, to dziś są one lepsze o 9 punktów wśród zadowolonych wobec odchodzącego Tuska, a wskaźnik niezadowolonych jest niższy niż z kończącego urzędowanie PDT aż o 14 pp.

Obecną premier aprobują przede wszystkim najstarsi respondenci, uczniowie i studenci, robotnicy niewykwalifikowani oraz badani o lewicowych poglądach politycznych.

Czy to oznacza, że Ewa Kopacz daje Platformie szanse na pogrzebanie SLD i zgarnięcie w październikowych wyborach elektoratu lewicy?

Kolejnym wskaźnikiem szansy odwołania się do elektoratu lewicy daje analiza pytania o ocenę polityki gospodarczej. Pozytywne opinie na ten temat nieco częściej niż inni wyrażają starsi respondenci (w wieku 55  lat i więcej), mieszkańcy największych aglomeracji, badani uzyskujący najwyższe dochody per capita, dobrze oceniający własne warunki materialne, robotnicy niewykwalifikowani, a także osoby identyfikujące się z lewicą.

Natomiast, niezadowoleni z PEK to najczęściej osoby mające od 25 do 34 lat, respondenci źle sytuowani, rolnicy oraz identyfikujący się z prawicą. Po raz kolejny dowodzi to problemów PO z odwołaniem się do grupy wkraczającej w dorosłe życie, poszukującej pracy i zakładającej rodzinę (25-34).

Szerzej o badaniu piszemy tutaj.

Fot. KPRM